Barijatrijska hirurgija i smanjenje komplikacija kod ekstremno gojaznih dijabetičara

Nedavno objavljeni rezultati kohortne studije ukazuju da barijatrijska hirurgija može imati pozitivne efekte na komplikacije dijabetesa kod veoma gojaznih osoba – perifernu neuropatiju, kardiovaskularnu autonomnu neuropatiju i retinopatiju. Kod 79 osoba (prosječne starosti 46,0 ± 11,3 godina, medu kojima je bilo 73,4% žena), podvrgnutih barijatrijskoj hirurgiji i praćenih godinu dana, registrovan je prosječan gubitak mase od 31,0 ± 18,4 kg i smanjenje svih metaboličkih faktora rizika, osim krvnog pritiska i ukupnog holesterola. Pored navedenog, došlo je i do poboljšanja periferne neuropatije u proksimalnom dijelu butine kod 3,4 ± 7,8 (p < 0,01), kao i stabilizacije parametara kardiovaskularne autonomne neuropatije i retinopatije. Značajniji efekti na retinopatiju postignuti su kod pacijenata kod kojih je registrovano veće smanjenje glikemije natašte.

Više informacija i reference možete pročitati na linku.

Najnovije medicinske informacije na jednom mjestu – savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz svijeta medicine i još mnoga iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a na ovom linku.

Leave a reply