Close up of young woman holding petri dish while working on medical research in laboratory, copy space

Bezbjednost i zdravlje na radu

Priroda poslovanja u farmaceutskoj industriji zahtijeva visok stepen zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu što predstavlja jedan od prioriteta i preduslova za uspešnost Kompanije.

Galenika a.d. teži da prati, razvija i primjenjuje savremene pristupe u stvaranju uslova za bezbijedan rad. Pri tome posebnu pažnju pridaje stvaranju i razvoju kulture zdravog i bezbijednog radnog okruženja, uključujući u ovaj proces sve zaposlene i razvijajući odgovornost svakog zaposlenog.

Zdravlje, očuvanje radne sposobnosti i bezbijedni uslovi rada integrisani su u sve poslovne procese.

Aktivnosti za preispitivanje i poboljšanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbijednošću na radu sprovodimo u skladu sa smjernicama relevantnih međunarodnih standarda, poštovanje zakonskih zahtjeva, preporuka evropskih i svijetskih organizacija u vezi sa zdravljem i bezbijednošću na radu, kao i standardom dobre proizvođačke prakse.

Preduzimanje preventivnih i kontrolnih mera za eliminisanje, odnosno smanjenje rizika od identifikovanih opasnosti i štetnosti koje mogu da dovedu do povreda na radu, profesionalnih bolesti i oboljenja u vezi sa radom.

Cropped portrait of young woman working in laboratory, preparing test samples in petri dish for microscope research, copy space

Kontinuirano organizujemo

 

Eksterne i interne obuke zaposlenih za obavljanje proizvodnih i ostalih procesa.

 

Specijalizovanu nabavku radne odeće kao i nabavku opreme za ličnu zaštitu zaposlenih.

.

 

Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći i redovne oftamološke preglede.

 

Periodične ljekarske preglede zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom.

 

Saradnju sa službom Medicine rada (zdravstveni pregledi; izrada Akta o proceni rizika).

 

Ispitivanje uslova radne sredine, pregled i ispitivanje opreme za rad i ličnu zaštitu.