Da li promjena načina života utiče na preživljavanje kod karcinoma dojke?

Preporuke u vezi sa promjenom načina života, koje doprinose prevenciji raka su poznate. Nepoznato je da li se i koliko pridržavanje preporuka o načinu života može povezati sa preživljavanjem oboljelih.

U periodu 2005-2010. godine u SAD sprovedeno je multicentrično istraživanje po tipu prospektivne, opservacione kohortne studije stila života, na uzorku 1.340 žena (prosječne starosti 51,3 ± 9,9 godina) sa hormonski zavisnim karcinomom dojke, stadijum I-III, koje nisu podvrgnute hemoterapiji. Kod ispitanica je ispitivana fizička aktivnost, indeks tjelesne mase, potrošnja voća i povrća, unos crvenog i prerađenog mesa, konzumacija pića zaslađenih šećerom, konzumiranje alkohola i pušenje – prije postavljanja dijagnoze, u toku liječenja i u periodu od 2 godine nakon završetka liječenja. Ishod (pojava recidiva, smrtnost) praćen je u periodu od 7,7 godina, prosječno.

Rezultati pokazuju da ispitanice sa najboljim indeksom stila životna imaju 37,0% manje recidiva (OR 0,63; 95% CI 0,48-0,82) i manji mortalitet za 58,0% (OR 0,42; 95% CI 0,30-0,59) u odnosu na one sa najlošijim indeksom stila života.

Više informacija i reference možete pročitati na linku.

Najnovije medicinske informacije na jednom mjestu – savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz svijeta medicine i još mnoga iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a na ovom linku.

Leave a reply