GMP i ISO standardi: Galenikin pasoš konkurentnosti na globalnom tržištu

Farmaceutski sistem kvaliteta je neophodan element za povećanje konkurentnosti na globalnom tržištu lijekova.

Galenika je odgovorna kompanija orijentisana ka budućnosti. Galenika je uspostavila sisteme kvaliteta koje kontinuirano obnavlja implementiranjem novih zahteva međunarodno priznatih standarda. Efektivan sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa najboljom praksom u Galenici se realizuje kroz implementaciju smijernica GMP, ISO i HACCP standarda.

Galenika je posvećena doslednoj primeni najviših standarda poslovanja u cilju obezbeđivanja najvišeg nivoa kvaliteta i bezbednosti proizvoda.

EU GMP sertifikat za Fabriku čvrstih farmaceutskih preparata dobijen 2017
GMP sertifikat Ruske Federacije za sve proizvode registrovane u ovoj zemlji
GMP sertifikat za sve pogone za proizvodnju lijekova izdat od strane Ministarstva zdravlja Srbije
GMP usklađenost Kontrole kvaliteta je potvrđena i provjerom ugovornih partnera
ISO 9001:2015 standard koji Galenika primjenjuje u procesima projektovanja, proizvodnje, ugradnje i servisiranja proizvoda u skladu sa zahtevima korisnika i zakonskim propisima.
HACCP sertifikat za proizvodnju visokokvalitetnih dijetetskih proizvoda.

Naši sertifikati

Izvršili smo i resertifikaciju prema standardu HACCP za dijetetske proizvode, kao i promenu sertifikacionog tela.

Politika kvaliteta i bezbednosti proizvoda