A – Lijekovi za lečenje digestivnog sistema i metabolizma

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
DAKTANOL®mikonazoloralni gel 2% 40gPreuzmi
KLOMETOL®metoklopramidrastvor za inj., 10 x (10mg/2ml)Preuzmi
KLOMETOL®metoklopramidtableta 30 x 10mgPreuzmi
TEFOR®metforminfilm tableta 30 x 500mgPreuzmi
GLIORAL®gliklazidtableta 30 x 80mgPreuzmi
BEVIPLEX®b kompleks5amp. liofil. za rastv. za inj.Preuzmi
VITAMIN Caskorbinska kiselinarastvor za inj., 50 x (500mg/5ml)Preuzmi
BEDOXIN®piridoksintableta 20 x 20mgPreuzmi

B – Krv i krvotvorni organi

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
RIVAROX®rivaroksabanfilm tableta 10 x 10mgPreuzmi
RIVAROX®rivaroksabanfilm tableta 28 x 15 mgPreuzmi
RIVAROX®rivaroksabanfilm tableta 28 x 20 mgPreuzmi
FARIN®varfarintableta 30 x 5mgPreuzmi
HEPARINheparin-natrijumrastvor za inj., 10 x (25000i.j./5ml)Preuzmi
CLOPIGAL®klopidogrelfilm tableta 28 x 75mgPreuzmi
OHB12®hidroksokobalaminrastvor za inj., 5 x (2500μg/2ml)Preuzmi

C – Lijekovi koji deluju na kardiovaskularni sistem

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
CORNILAT®izosorbiddinitrattableta 20 x 20mgPreuzmi
SPIRONOLAKTONspironolaktontableta 30 x 100mgPreuzmi
SPIRONOLAKTONspironolaktontableta 40 x 25mgPreuzmi
LOMETAZID®metiklotiazid, amiloridtableta 30 x (5mg + 10mg)Preuzmi
DAMATON®pentoksifilintableta sa produženim oslobađanjem 20 x 400mgPreuzmi
PROPRANOLOLpropranololtableta 50 x 40mgPreuzmi
PRINORM®atenololtableta 14 x 100mgPreuzmi
KATOPIL®kaptopriltableta 40 x 25mgPreuzmi
KATOPIL®kaptopriltableta 40 x 50mgPreuzmi
ATOLIP®atorvastatinfilm tableta 30 x 10mgPreuzmi
ATOLIP®atorvastatinfilm tableta 30 x 20mgPreuzmi
GALOSART®losartan50 mg, film tabletaPreuzmi
GALOSART PLUS®losartan50 mg + 12,5 mg, film tabletaPreuzmi
BISOPROLOL GALENIKAbisoprolol-fumaratafilm tableta 30 x 10mgPreuzmi
BISOPROLOL GALENIKAbisoprolol-fumaratafilm tableta 30 x 5mgPreuzmi

D – Lijekovi za lečenje kože i potkožnog tkiva

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
DAKTANOL®mikonazolkrem 2% 30gPreuzmi
GENTAMICINgentamicinmast 0,1%, 15gPreuzmi
SINODERM®fluocinolonacetonidgel 0,25mg/g, 30gPreuzmi
HYDROCYCLIN®hidrokortizon, oksitetraciklinmast 1% + 3%, 20gPreuzmi
DIDERMAL®betametazon, neomicinkrem 0,5mg/g + 1mg/g, 15gPreuzmi
DIDERMAL®betametazon, neomicinmast 0,5mg/g + 1mg/g, 15gPreuzmi
SINODERM N®fluocinolonacetonid, neomicinmast 0,25mg/g + 3,3mg/g, 15gPreuzmi

G – Lijekovi za lečenje genitourinarnog sistema i polni hormoni

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
ORVAGIL®metronidazolvagitorija 10 x 500mgPreuzmi
GINO-DAKTANOL®mikonazolvagitorija 7 x 200mgPreuzmi
TESTOSTERON DEPOtestosteronrastvor za inj., 5 x 250mg/1mlPreuzmi
PROGESTERON DEPOhidroksiprogesteronrastvor za inj., 5 x 250mg/1mlPreuzmi

H – Hormoni za sistemsku primenu

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
DEXASON®deksametazonrastvor za inj. 25 x 4mg/1mlPreuzmi
DEXASON®deksametazontableta 50 x 0,5mgPreuzmi
PRONISON®prednizontableta 20 x 20mgPreuzmi

J – Antiinfektivni lekovi za sistemsku primenu

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
DOVICIN®doksiciklinkapsula, tvrda 5 x 100mgPreuzmi
AZINOCIN®azitromicin500 mg, film tabletaPreuzmi
PENTREXYL®ampicilinkapsula, tvrda 16 x 500mgPreuzmi
SINACILIN®amoksicilinkapsula, 16 x 500mgPreuzmi
SINACILIN®amoksicilinprašak za oralnu suspenziju250mg / 5ml, 100mlPreuzmi
PALITREX®cefaleksinkapsula, tvrda 16 x 500mgPreuzmi
LONGACEPH®ceftriaksonprašak za rastvor za inj./inf.10 x 1gPreuzmi
GENTAMICIN gentamicinrastvor za inj., 10 x 80mg/2mlPreuzmi
AMIKACINamikacinrastvor za inj./inf., 10 x 500mg/2mlPreuzmi
ORVAGIL®metronidazolrastvor za infuziju 500mg/100mlPreuzmi

M – Lijekovi za lečenje bolesti mišićno – koštanog sistema

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
DIKLOFEN®diklofenakrastvor za inj., 5 x 75mg/3mlPreuzmi
DIKLOFEN®diklofenaksupozitorija 10 x 50mgPreuzmi
DIKLOFEN®diklofenaktableta sa produženim oslobađanjem 20 x 100mgPreuzmi
DIKLOFEN®diklofenakgastrorezistentna tableta 20 x 50mgPreuzmi

N – Lijekovi koji deluju na nervni sistem

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
LIDOKAIN HLORIDlidokaingel 5%, 30gPreuzmi
LIDOKAIN HLORID 1%lidokain1% rastvor za inj.10 x 35mg/3,5mlPreuzmi
LIDOKAIN HLORID 2%lidokain2% rastvor za inj.50 x 40mg/2mlPreuzmi
LIDOKAIN 2% ADRENALINlidokain + epinefrin2% rastvor za inj.50 x (40mg + 0,025mg)/2mlPreuzmi
NOVALGETOL®metamizol-natrijumrastvor za injekciju50 x 2,5g/5mlPreuzmi
BENSEDIN®diazepamrastvor za inj./inf., 10 x 10mg/2mlPreuzmi
BENSEDIN®diazepamtableta 30 x 10mgPreuzmi
BENSEDIN®diazepamtableta 30 x 2mgPreuzmi
BENSEDIN®diazepamtableta 30 x 5mgPreuzmi
KSALOL®alprazolamtableta 30 x 0,25mgPreuzmi
KSALOL®alprazolamtableta 30 x 0,5mgPreuzmi
KSALOL®alprazolamtableta 30 x 1mgPreuzmi
FLUNIRIN®fluoksetinkaspula, tvrda 30 x 20mgPreuzmi
VENLAX®venlafaksinkapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda 30 x 37,5mgPreuzmi
VENLAX®venlafaksinkapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda 30 x 75mgPreuzmi

P – Antiparazitni proizvodi, insekticidi i sredstva za zaštitu od insekata

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
ORVAGIL®metronidazolfilm tableta 20 x 400mgPreuzmi
SOLTRIK®mebendazoloralna suspenzija 100mg/5ml, 30mlPreuzmi

R – Lijekovi za lečenje bolesti respiratornog sistema

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
SPALMOTIL®salbutamolrastvor za raspršivanje 5mg/ml, 10mlPreuzmi
SPALMOTIL®salbutamoloralni rastvor, 2mg/5ml, 200mlPreuzmi
SPALMOTIL®salbutamoltableta 60 x 2mgPreuzmi
TELUKA®montelukastfilm tableta 28 x 10mgPreuzmi
GALITIFEN®ketotifensirup, 1mg/5ml, 100mlPreuzmi
AEROGAL®desloratadinsirup, 0,5mg/ml, 60mlstaklena bočicaPreuzmi

S – Lijekovi za lečenje oboljenja oka i uha

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
CHLORAMPHENICOL Galenika®hloramfenikolmast za oči 1%, 5gPreuzmi
ENBECIN®bacitracin, neomicinmast za oči (500i.j.+3,3mg)/g, 5gPreuzmi
HYDROCORTISON Galenikahidrokortizonmast za oči 10mg/gPreuzmi
GLAUMOL®timololkapi za oči, rastvor 5mg/ml, 5mlPreuzmi
DEXAMETHASON-NEOMYCINdeksametazon, neomicinkapi za uši/oči, rastvor,0,1% + 0,35%, 10mlPreuzmi

V – Ostalo

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
PROTAMIN SULFAT Galenikaprotaminrastvor za inj. 5 x 50mg/5mlPreuzmi
VODA ZA INJEKCIJE Galenikavoda za injekcijerastvarač za parenteralnu upotrebu50 x 5mlPreuzmi