FLONIVIN® BABY

Koristi se kod dece i odojčadi sa dispeptičnim poremećajem, aerofagije i kolika, i gastroenteričnog…