Kapaciteti proizvodnje i standardi kvaliteta

Fabrika čvrstih farmaceutskih preparata

 • Tablete, film tablete, obložene tablete i kapsule

Tip proizvodnje

Godišnji kapaciteti

 • 77 proizvoda, 100.000.000 pakovanja

Proizvodni kapaciteti

 • Tablete, film-tablete, obložene tablete i kapsule
 • 4 linije za blister pakovanje sa različitim tipovima materijala
 • Jedna linija za pakovanje u strip ambalaži
 • Jedna polu automatska linija za pakovanje u staklene i plastične bočice

Standardi

 • Nacionalni GMP sertifikat Ministarstva zdravlja Republike Srbije
 • EU GMP sertifikat Hrvatske Agencije za lekove i medicinske proizvode (HALMED)
 • GMP sertifikat Državne službe Ukrajine za lekove i kontrolu narkotika
 • GMP sertifikatMinistarstva industrije i trgovine Ruske Federacije
 • Sertifikat u skladu sa ISO 9001:2015 i sertifikat u skladu sa HACCP sistemom za proizvodnju i prodaju dijetetskih sredstava

Fabrika Lekova

Tip proizvodnje

 • Sirupi, inhalacioni rastvori za raspršivanje, masti, kremovi, gelovi, supozitorije, vagitorije, hormonske tablet i film tablete, dijatetski preparati u kesicama

Godišnji kapacitet

 • Tri pogona
 • 25.000.000 pakovanja

Proizvodni kapaciteti

 • Pogon ampula i solucija
 • Pogon tečnih i polu čvrstih preparata
 • Pogon tableta i sekundarnog pakovanja

Standardi

 • Nacionalni GMP sertifikat Ministarstva zdravlja Republike Srbije
 • Sertifikat u skladu sa ISO 9001:2015 i sertifikat u skladu sa HACCP sistemom za proizvodnju i prodaju dijetetskih sredstava

Fabrika Lekova

Tip proizvodnje

 • Sirupi, inhalacioni rastvori za raspršivanje, masti, kremovi, gelovi, supozitorije, vagitorije, hormonske tablet i film tablete, dijatetski preparati u kesicama

Godišnji kapacitet

 • Tri pogona
 • 25.000.000 pakovanja

Proizvodni kapaciteti

 • Pogon ampula i solucija
 • Pogon tečnih i polu čvrstih preparata
 • Pogon tableta i sekundarnog pakovanja

Standardi

 • Nacionalni GMP sertifikat Ministarstva zdravlja Republike Srbije
 • Sertifikat u skladu sa ISO 9001:2015 i sertifikat u skladu sa HACCP sistemom za proizvodnju i prodaju dijetetskih sredstava