Šta determiniše rizik za samopovređivanje kod mladih?

Tradicionalno, istraživanja povezuju individualnu psihijatrijsku dijagnozu sa rizikom od samopovređivanja nezavisno od drugih psihijatrijskih komorbiditeta, iako je poznato da i oni imaju izvjestan doprinos u samopovređivanju. Studija čiji su rezultati opisani u radu koji vam preporučujemo identifikovala je 4 različita profila, sa različitim nivoom rizika za samopovređivanje.

Studija je uradena u periodu 2016-2022. godine, na uzorku od 1.098 djece hospitalizovane sa psihijatrijskom dijagnozom, prosječne starosti 14 (11-16) godina, među kojima je kod 406 (37%) registrovano ozbiljno samopovređivanje. Profil niskog rizika sastavljen je prvenstveno od djece uzrasta 5 do 9 godina bez prethodne psihijatrijske dijagnoze. Profil umjerenog rizika uključivao je psihijatrijske dijagnoze bez depresivnih poremećaja. Starije adolescente sa kombinacijom anksioznosti, depresije, supstanci i traumatskih poremećaja karakteriše profil visokog rizika. Mladi muškarci sa poremećajima raspoloženja i razvoja predstavljali su profil veoma visokog rizika. Ovaj okvir obrazaca rizika je sveobuhvatniji i može pomoći u identifikaciji djece sa povećanim rizikom od samopovređivanja.

Više informacija i reference možete pročitati na linku.

Najnovije medicinske informacije na jednom mjestu – savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz svijeta medicine i još mnoga iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a na ovom linku.

Leave a reply