Vitamin D – Da li oralna suplementacija može smanjiti stope samoubistva?

Istraživanja pokazuju da približno trećina pripadnika vojske SAD ima serumske koncentracije glavnog cirkulišućeg metabolita vitamina D – kalcidiola [25(OH)D], ispod 20 ng/mL. Nedostatak vitamina D je posebno čest među muškarcima i među ljudima tamnije puti. Istovremeno, kod aktivnih vojnika i veterana zabilježene su veće stope pokušaja samoubistva, kao i veće stope samoubistava, u odnosu na opštu populaciju.

Da li su i na koji način ova dva nalaza povezana i da li suplementacija vitamina D može biti korisna u tom smislu?

Rezultati retrospektivne kohortne studije sprovedene u SAD u periodu 2010-2018. potvrdili su povezanost nivoa serumskog kalcidiola sa stopama depresije, pokušaja samoubistava i samopovređivanja među američkim veteranima. Oralna suplementacija vitamina D doprinosi smanjenju rizika (45-48%), posebno kod veterana sa niskim nivoom vitamina D u serumu i kod kod pripadnika crne rase.

Studija je takođe pokazala da veće dnevne doze suplementa vitamina D pružaju veću zaštitu od rizika za samoubistvo i samopovređivanje od nižih doza, te da se veći efekatsuplementacije postiže kod ispitanika sa nedostatkom vitamina D, bez obzira na to da li se suplementacija vrši primjenom vitamina D2 – ergokalciferol (HR=0.512) ili vitamina D3 – holekalciferol (HR=0.552).

Više informacija i reference možete pročitati na linku.

Najnovije medicinske informacije na jednom mjestu – savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz svijeta medicine i još mnoga iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a na ovom linku.

Leave a reply