Da li promena načina života utiče na preživljavanje kod karcinoma dojke?

Preporuke u vezi sa promenom načina života, koje doprinose prevenciji raka su poznate. Nepoznato je da li se i koliko pridržavanje preporuka o načinu života može povezati sa preživljavanjem obolelih.

U periodu 2005.-2010. godine u SAD sprovedeno je multicentrično istraživanje po tipu

prospektivne, opservacione kohortne studije stila života, na uzorku 1.340 žena (prosečne starosti 51,3 ± 9,9 godina) sa hormonski zavisnim karcinomom dojke, stadijum I-III, koje nisu podvrgnute hemoterapiji. Kod ispitanica je ispitivana fizička aktivnost, indeks telesne mase, potrošnja voća i povrća, unos crvenog i prerađenog mesa, konzumacija pića zasladenih šećerom, konzumiranje alkohola i pušenje – pre postavljanja dijagnoze, u toku lečenja i u periodu od 2 godine nakon završetka lečenja. Ishod (pojava recidiva, smrtnost) praćen je u periodu od 7,7 godina, prosečno.

Rezultati pokazuju da ispitanice sa najboljim indeksom stila životna imaju 37,0% manje recidiva (OR 0,63; 95% CI 0,48-0,82) i manji mortalitet za 58,0% (OR 0,42; 95% CI 0,30-0,59) u odnosu na one sa najlošijim indeksom stila života.

Više informacija i reference možete pročitati na linku.

Najnovije medicinske informacije dostupne na jednom mestu – savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz sveta medicine i još mnogo iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a koji možete preuzeti na linku.

Leave a reply