Radno okruženje

Kao jedan od ključnih faktora za uspešno poslovanje kompanije istakli bismo pozitivno i stimulativno okruženje. Trudimo se da, negujući ravnopravnost, različitost i timski duh, stvaramo prijatnu radnu atmosferu svim zaposlenima. Stimulišemo okruženje koje je povoljno za lični i profesionalni razvoj, postizanje ciljeva i prepoznavanje stavova u skladu sa našim vrednostima. Na taj način promovišemo zdravlje i kvalitet života i brinemo se o ljudima.

Edukacija zaposlenih

Briga za zaposlene i njihovu motivaciju, usavršavanje i razvoj karijere, predstavljaju osnove za individualni i kompanijski napredak. Naša ambicija je da izgradimo dugoročni odnos poverenja koji će naše zaposlene ohrabriti da izraze svoje kvalitete i dalje razvijaju svoje veštine. Sektor ljudskih resursa omogućava široki spektar razvojnih mogućnosti za naše zaposlene kroz stručne i kontinuirane edukacije. Fokus je na unapređivanju znanja, veština, sposobnosti i profesionalnih performansi zaposlenih, a samim tim i poslovanja cele kompanije.

Galenika-karijera-3

Prijava za posao

Prijava na sve konkurse za otvorena radna mesta moguća je putem e-maila [email protected].

Pažljivo ćemo razmotriti Vašu prijavu za posao i uvrstiti Vas u naše potencijalne zaposlene.