A – Lekovi za lečenje digestivnog sistema i metabolizma

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
DAKTANOL®mikonazoloralni gel 2% 40gPreuzmi
KLOMETOL®metoklopramidoralni rastvor 5mg/5ml, 100mlPreuzmi
KLOMETOL®metoklopramidrastvor za inj., 10 x (10mg/2ml)Preuzmi
KLOMETOL®metoklopramidtableta 30 x 10mgPreuzmi
TEFOR®metforminfilm tableta 30 x 500mgPreuzmi
TEFOR®metforminfilm tableta 30 x 850 mgPreuzmi
GLIORAL®gliklazidtableta 30 x 80mgPreuzmi
BEVIPLEX®b kompleks5amp. liofil. za rastv. za inj. 5amp. x 2ml rastvaračaPreuzmi
VITAMIN Caskorbinska kiselinarastvor za inj., 50 x (500mg/5ml)Preuzmi
BEDOXIN®piridoksinrastvor za inj., 50 x (50mg/2ml)Preuzmi
BEDOXIN®piridoksintableta 20 x 20mgPreuzmi
LIRIDA®glimepiridtableta; 2mg; blister, 2x15komPreuzmi
LIRIDA®glimepiridtableta; 2mg; blister, 4x15komPreuzmi
LIRIDA®glimepiridtableta; 4mg; blister, 2x15komPreuzmi

B – Krv i krvotvorni organi

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
RIVAROX®rivaroksabanfilm tableta 10 x 10mgPreuzmi
RIVAROX®rivaroksabanfilm tableta 28 x 15 mgPreuzmi
RIVAROX®rivaroksabanfilm tableta 28 x 20 mgPreuzmi
FARIN®varfarintableta 30 x 5mgPreuzmi
HEPARINheparin-natrijumrastvor za inj., 5 x (5000i.j./1ml)Preuzmi
HEPARINheparin-natrijumrastvor za inj., 10 x (25000i.j./5ml)Preuzmi
CLOPIGAL®klopidogrelfilm tableta 28 x 75mgPreuzmi
OHB12®hidroksokobalaminrastvor za inj., 5 x (2500μg/2ml)Preuzmi

C – Lekovi koji deluju na kardiovaskularni sistem

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
BRAZART®valsartanfilm tableta; 160mg; blister, 3x10komPreuzmi
BRAZART®valsartanfilm tableta; 320mg; blister, 3x10komPreuzmi
BRAZART®valsartanfilm tableta; 80mg; blister, 3x10komPreuzmi
BRAZART® plusvalsartan, hidrohlortiazidfilm tableta; 160mg+12.5mg; blister, 3x10komPreuzmi
BRAZART® plusvalsartan, hidrohlortiazidfilm tableta; 160mg+25mg; blister, 3x10komPreuzmi
BRAZART® plusvalsartan, hidrohlortiazidfilm tableta; 320mg+12.5mg; blister, 3x10komPreuzmi
BRAZART® plusvalsartan, hidrohlortiazidfilm tableta; 320mg+25mg; blister, 3x10komPreuzmi
BRAZART® plusvalsartan, hidrohlortiazidfilm tableta; 80mg+12.5mg; blister, 3x10komPreuzmi
CORNILAT®izosorbiddinitrattableta 20 x 20mgPreuzmi
SPIRONOLAKTONspironolaktontableta 30 x 100mgPreuzmi
SPIRONOLAKTONspironolaktontableta 40 x 25mgPreuzmi
LOMETAZID®metiklotiazid, amiloridtableta 30 x (5mg + 10mg)Preuzmi
DAMATON®pentoksifilintableta sa produženim oslobađanjem 20 x 400mgPreuzmi
PROPRANOLOLpropranololtableta 50 x 40mgPreuzmi
PRINORM®atenololtableta 14 x 100mgPreuzmi
BISPROL®bisoprololfilm tableta 30 x 10mgPreuzmi
BISPROL®bisoprololfilm tableta 30 x 5mgPreuzmi
NEBIGAL®nebivololtableta 30 x 5mgPreuzmi
AMLOGAL®amlodipintableta 30 x 10mgPreuzmi
AMLOGAL®amlodipintableta 30 x 5mgPreuzmi
IZOPAMIL®verapamilfilm tableta 45 x 80mgPreuzmi
KATOPIL®kaptopriltableta 40 x 25mgPreuzmi
KATOPIL®kaptopriltableta 40 x 50mgPreuzmi
PRILAZID®cilazaprilfilm tableta 30 x 5mgPreuzmi
PRILAZID®cilazaprilfilm tableta 30 x 2,5mgPreuzmi
PRILAZID® PLUScilazapril, hidrohlortiazidfilm tableta 30 x (5mg + 12,5mg)Preuzmi
LOSAR®losartanfilm tableta 30 x 50mgPreuzmi
LOSAR PLUS®losartan, hidrohlortiazidfilm tableta 30 x (50mg + 12,5mg)Preuzmi
ATOLIP®atorvastatinfilm tableta 30 x 10mgPreuzmi
ATOLIP®atorvastatinfilm tableta 30 x 20mgPreuzmi
RUSOVAS®rosuvastatinfilm tableta 30 x 10mgPreuzmi
RUSOVAS®rosuvastatinfilm tableta 30 x 20mgPreuzmi
Ezrusta®rosuvastatin, ezetimibfilm tableta 30 x (10 mg + 10 mg)Preuzmi
Ezrusta®rosuvastatin, ezetimibfilm tableta 30 x (20 mg + 10 mg)Preuzmi

D – Lekovi za lečenje kože i potkožnog tkiva

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
AKNOVA®izotretinoinkapsula, meka; 10mg; blister, 6x5komPreuzmi
AKNOVA®izotretinoinkapsula, meka; 20mg; blister, 6x5komPreuzmi
DAKTANOL®mikonazolkrem 2% 30gPreuzmi
GENTAMICIN Galenikagentamicinmast 0,1%, 15gPreuzmi
HYDROCORTISON Galenikahidrokortizonmast 2,5%, 5gPreuzmi
SINODERM®fluocinolonacetonidgel 0,25mg/g, 30gPreuzmi
HYDROCYCLIN®hidrokortizon, oksitetraciklinmast 1% + 3%, 20gPreuzmi
DIDERMAL®betametazon, neomicinkrem 0,5mg/g + 1mg/g, 15gPreuzmi
DIDERMAL®betametazon, neomicinmast 0,5mg/g + 1mg/g, 15gPreuzmi
SINODERM N®fluocinolonacetonid, neomicinmast 0,25mg/g + 3,3mg/g, 15gPreuzmi

G – Lekovi za lečenje genitourinarnog sistema i polni hormoni

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
ORVAGIL®metronidazolvagitorija 10 x 500mgPreuzmi
DUTAMERA®tamsulosin, dutasteridkapsula, tvrda; 0.4mg+0.5mg; boca plastična, 1x30komPreuzmi
GINO-DAKTANOL®mikonazolvagitorija 7 x 200mgPreuzmi
LEGRAVAN®levonorgestrel, etinilestradiolfilm tableta 21 x (0,15mg + 0,03mg)Preuzmi
TESTOSTERON DEPOtestosteronrastvor za inj., 5 x 250mg/1mlPreuzmi
PROGESTERON DEPOhidroksiprogesteronrastvor za inj., 5 x 250mg/1mlPreuzmi
PROSTEF®finasteridfilm tableta 30 x 5mgPreuzmi

H – Hormoni za sistemsku primenu

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
DEXASON®deksametazonrastvor za inj. 25 x 4mg/1mlPreuzmi
DEXASON®deksametazontableta 50 x 0,5mgPreuzmi
PRONISON®prednizontableta 20 x 20mgPreuzmi

J – Antiinfektivni lekovi za sistemsku primenu

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
DOVICIN®doksiciklinkapsula, tvrda 5 x 100mgPreuzmi
AMRACIN®tetraciklinkapsula 20 x 500mgPreuzmi
PENTREXYL®ampicilinkapsula, tvrda 16 x 500mgPreuzmi
SINACILIN®amoksicilinkapsula, tvrda 16 x 250mgPreuzmi
SINACILIN®amoksicilinkapsula, 16 x 500mgPreuzmi
SINACILIN®amoksicilinprašak za oralnu suspenziju 250mg / 5ml, 100mlPreuzmi
SINACILIN® babyamoksicilinprašak za oralnu suspenziju 250mg/5ml, 100mlPreuzmi
PALITREX®cefaleksinkapsula, tvrda 16 x 250mgPreuzmi
PALITREX®cefaleksinkapsula, tvrda 16 x 500mgPreuzmi
PALITREX®cefaleksinprašak za oralnu suspenziju 250mg / 5ml, 100mlPreuzmi
CEFAZOLINcefazolinprašak za rastvor za inj./inf., 1g, 50 x 1gPreuzmi
CEFUROKSIMcefuroksimprasak za rastvor za inj./inf., 1 x 1500mgPreuzmi
CEFUROKSIMcefuroksimprasak za rastvor za inj., 750mg, 1 x 750mgPreuzmi
CEFTAZIDIMceftazidimprasak za rastvor za inj., 1 x 1gPreuzmi
LONGACEPH®ceftriaksonprašak za rastvor za inj./inf. 10 x 1gPreuzmi
ITANEM®meropenemprašak za rastvor za inj./inf., 10 x 1gPreuzmi
ITANEM®meropenemprašak za rastvor za inj./inf., 10 x 500mgPreuzmi
BACTRIM®sulfametoksazol, trimetoprimtableta 20 x (400mg + 80mg )Preuzmi
BACTRIM®sulfametoksazol, trimetoprimsirup (200mg + 40mg)/5ml, 100mlPreuzmi
GENTAMICIN Galenikagentamicinrastvor za inj., 10 x 120mg/2mlPreuzmi
GENTAMICIN Galenikagentamicinrastvor za inj., 10 x 80mg/2mlPreuzmi
AMIKACINamikacinrastvor za inj./inf., 10 x 100mg/2mlPreuzmi
AMIKACINamikacinrastvor za inj./inf., 10 x 500mg/2mlPreuzmi
LEFLOGAL®levofloksacinfilm tableta 7 x 250mgPreuzmi
LEFLOGAL®levofloksacinfilm tableta 7 x 500mgPreuzmi
ORVAGIL®metronidazolrastvor za infuziju 500mg/100mlPreuzmi
RIFAMOR®rifampicinkapsula, tvrda 16 x 300mgPreuzmi
ERTAZNA®ertapenemprašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 1g; bočica staklena, 10x1gPreuzmi
VIRALEX®aciklovirtableta, 25 x 200mgPreuzmi

L – Antineoplastici i imunomodulatori

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
SIGMASPORIN®ciklosporinkapsula meka 50 x 25mgPreuzmi
SIGMASPORIN®ciklosporinkapsula meka 50 x 50mgPreuzmi
SIGMASPORIN®ciklosporinkapsula meka 50 x 100mgPreuzmi
SIGMASPORIN®ciklosporinoralni rastvor 50ml (100mg/ml)Preuzmi
GLIMATIN®imatinibfilm tableta; 100mg; blister, 4x15komPreuzmi
GLIMATIN®imatinibfilm tableta; 400mg; blister, 3x10komPreuzmi

M – Lekovi za lečenje bolesti mišićno – koštanog sistema

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
DIKLOFEN®diklofenakrastvor za inj., 5 x 75mg/3mlPreuzmi
DIKLOFEN®diklofenaksupozitorija 10 x 50mgPreuzmi
DIKLOFEN®diklofenaktableta sa produženim oslobađanjem 20 x 100mgPreuzmi
DIKLOFEN®diklofenakgastrorezistentna tableta 20 x 50mgPreuzmi
DIKLOFEN® DUOdiklofenak natrijumkapsula tvrda sa modifikovanim oslobađanjem, 30 x 75mgPreuzmi

N – Lekovi koji deluju na nervni sistem

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
LIDOKAIN HLORID Galenikalidokaingel 5%, 30gPreuzmi
LIDOKAIN HLORID Galenika 1%lidokain1% rastvor za inj. 10 x 35mg/3,5mlPreuzmi
LIDOKAIN HLORID Galenika 2%lidokain2% rastvor za inj. 50 x 40mg/2mlPreuzmi
LIDOKAIN 2% ADRENALINlidokain + epinefrin2% rastvor za inj. 50 x (40mg + 0,025mg)/2mlPreuzmi
NOVALGETOL®metamizol-natrijumrastvor za injekciju 50 x 2,5g/5mlPreuzmi
RIVOTRIL®klonazepamtableta 30 x 2mgPreuzmi
GALEPSIN®karbamazepintableta 50 x 200mgPreuzmi
MADOPAR®levodopa, benzerazidtableta 100 x (200mg + 50mg)Preuzmi
HLORPROMAZINhlorpromazinfilm tableta 50 x 25mgPreuzmi
BENSEDIN®diazepamrastvor za inj./inf., 10 x 10mg/2mlPreuzmi
BENSEDIN®diazepamtableta 30 x 10mgPreuzmi
BENSEDIN®diazepamtableta 30 x 2mgPreuzmi
BENSEDIN®diazepamtableta 30 x 5mgPreuzmi
KSALOL®alprazolamtableta 30 x 0,25mgPreuzmi
KSALOL®alprazolamtableta 30 x 0,5mgPreuzmi
KSALOL®alprazolamtableta 30 x 1mgPreuzmi
FLORMIDAL®midazolamfilm tableta 30 x 15mgPreuzmi
FLUNIRIN®fluoksetinkaspula, tvrda 30 x 20mgPreuzmi
VENLAX®venlafaksinkapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda 30 x 37,5mgPreuzmi
VENLAX®venlafaksinkapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda 30 x 75mgPreuzmi
ESCITAL®escitalopramfilm tableta 30 x 10mgPreuzmi
ESCITAL®escitalopramfilm tableta 30 x 20mgPreuzmi
ESCITAL®escitalopramfilm tableta 30 x 30mgPreuzmi
DESENDA®desvenlafaksintableta sa produženim oslobađanjem, 30 x 50mgPreuzmi
LACOMDA®lakozamidfilm tableta; 100mg; blister, 4x14komPreuzmi
LACOMDA®lakozamidfilm tableta; 150mg; blister, 4x14komPreuzmi
LACOMDA®lakozamidfilm tableta; 200mg; blister, 4x14komPreuzmi
LACOMDA®lakozamidfilm tableta; 50mg; blister, 4x14komPreuzmi

P – Antiparazitni proizvodi, insekticidi i sredstva za zaštitu od insekata

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
ORVAGIL®metronidazolfilm tableta 20 x 400mgPreuzmi
SOLTRIK®mebendazoloralna suspenzija 100mg/5ml, 30mlPreuzmi

R – Lekovi za lečenje bolesti respiratornog sistema

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
SPALMOTIL®salbutamolrastvor za raspršivanje 5mg/ml, 10mlPreuzmi
SPALMOTIL®salbutamoloralni rastvor, 2mg/5ml, 200mlPreuzmi
SPALMOTIL®salbutamoltableta 60 x 2mgPreuzmi
TELUKA®montelukastfilm tableta 28 x 10mgPreuzmi
SINETUS®butamiratoralni rastvor 4mg/5ml, 200mlPreuzmi
GALITIFEN®ketotifensirup, 1mg/5ml, 100mlPreuzmi
AEROGAL®desloratadinfilm tableta 10 x 5mgPreuzmi
AEROGAL®desloratadinsirup, 0,5mg/ml, 60ml staklena bočicaPreuzmi

S – Lekovi za lečenje oboljenja oka i uha

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
CHLORAMPHENICOL Galenika®hloramfenikolmast za oči 1%, 5gPreuzmi
ENBECIN®bacitracin, neomicinmast za oči (500i.j.+3,3mg)/g,v5gPreuzmi
HYDROCORTISON Galenikahidrokortizonmast za oči 1%, 5gPreuzmi
GLAUMOL®timololkapi za oči, rastvor 5mg/ml, 5mlPreuzmi
LANOPROGAL®latanoprostkapi za oči, rastvor 50μg/1ml, 2,5ml, bočica sa kapaljkomPreuzmi
DEXAMETHASON-NEOMYCINdeksametazon, neomicinkapi za uši/oči, rastvor, 0,1% + 0,35%, 10mlPreuzmi

V – Ostalo

NazivGeneričko ime (INN)Oblik / Doza / PakovanjeUputstvo za korišćenje
PROTAMIN SULFAT Galenikaprotaminrastvor za inj. 5 x 50mg/5mlPreuzmi
VODA ZA INJEKCIJE Galenikavoda za injekcijerastvarač za parenteralnu upotrebu 50 x 5mlPreuzmi