Бариатрична хирургија и намалување на компликациите кај екстремно гојазни дијабетичари

Неодамна објавените резултати од кохортната студија покажуваат дека баријатриската хирургија може да има позитивни ефекти врз компликациите на дијабетесот кај многу гојазните лица периферна невропатија, кардиоваскуларна автономна невропатија и ретинопатија. Кај 79 лица (со просечна возраст од 46,0 ± 11,3 години, меѓу кои 73,4% биле жени), кои биле подложени на баријатриска операција и биле следени една година, забележано е просечно губење на тежината од 31,0 ± 18,4 кг и намалување на сите метаболички фактори на ризик, освен крвниот притисок и вкупниот холестерол. Покрај горенаведеното, имаше подобрување на периферната невропатија во проксималниот дел на бутот кај 3,4 ± 7,8 (р<0,01), како и стабилизација на параметрите на кардиоваскуларната автономна невропатија и ретинопатија. Позначајни ефекти врз ретинопатијата се постигнати кај пациентите кај кои е регистрирано поголемо намалување на гликемијата на гладно.

Повеќе информации и референци можете да прочитате на следниот линк.

Најновите медицински информации на едно место – современи медицински практики, текстови од врвни експерти, новости од светот на медицината и уште многу изненадувања ве очекуваат во бесплатната верзија на Galenika Medical Journal на следниот линк.

Leave a reply