Паузата на ендокрината терапија при обидите на забременување е безбедна

Привремениот прекин на адјувантната ендокрина терапија кај жените со претходен карцином на дојката кои се обидуваат да забременат не е поврзан со зголемениот ризик од рецидив на малигната болест, ниту со појавата на контралатералниот тумор!

Резултатите од студијата објавена во мај 2023 година на примерок од 516 жени, со просечна возраст од 37 години, кои биле следени во просек 41 месец по прекинот на терапијата, даваат најсилни докази до сега за краткорочната безбедностна овој избор. Тригодишната инциденца на карциномот на дојката кај групата жени кои го прекинале третманот била 8,9% (95% Ci 6,3-11,6), во споредба со 9,2% (95% С1 7,6-10,8) во контролната група.

Повеќе информации и референци можете да прочитате на следниот линк.

Најновите медицински информации на едно место – современи медицински практики, текстови од врвни експерти, новости од светот на медицината и уште многу изненадувања ве очекуваат во бесплатната верзија на Galenika Medical Journal на следниот линк.

Leave a reply