• 15/09/2023
  Што го одредува ризикот од самоповредување кај младите?

  Што го одредува ризикот од самоповредување кај младите?

  Традиционално, истражувањата ја поврзуваат индивидуалната психијатриска дијагноза со ризикот од самоповредување независно од другите психијатриски коморбидитети, иако се знае дека и тие имаат одреден придонес во самоповредувањето. Студијата чии резултати се опишани во трудот што ви го препорачуваме идентификуваше 4 различни профили, со различни нивоа на ризик од самоповредување. Студијата е спроведена во периодот од

  Read more
  • 08/09/2023
  COVID-19 и менталното здравје на децата и адолесцентите што може да се заклучи?

  COVID-19 и менталното здравје на децата и адолесцентите што може да се заклучи?

  Неодамна беа објавени резултатите од мета-анализата, која се занимаваше со проучување на утврдените разлики во состојбата на менталното здравје на децата и адолесцентите кои може да се поврзат со пандемијата на COVID-19. Мета-анализата вклучуваше податоци од 87 студии кои беа спроведени претходно (40.807 субјекти) и 53 студии кои беа спроведени за време на пандемијата COVID-19

  Read more
  • 01/09/2023
  Бариатрична хирургија и намалување на компликациите кај екстремно гојазни дијабетичари

  Бариатрична хирургија и намалување на компликациите кај екстремно гојазни дијабетичари

  Неодамна објавените резултати од кохортната студија покажуваат дека баријатриската хирургија може да има позитивни ефекти врз компликациите на дијабетесот кај многу гојазните лица периферна невропатија, кардиоваскуларна автономна невропатија и ретинопатија. Кај 79 лица (со просечна возраст од 46,0 ± 11,3 години, меѓу кои 73,4% биле жени), кои биле подложени на баријатриска операција и биле следени

  Read more
  • 25/08/2023
  Дали менувањето на стилот на животот има влијание на преживувањето кај карциномот на дојката?

  Дали менувањето на стилот на животот има влијание на преживувањето кај карциномот на дојката?

  Препораките поврзани со менување на животниот стил, кои придонесуваат за превенција од карциномот се веќе познати. Не е познато дали и до кој степен почитувањето на препораките за животниот стил може да биде поврзано со преживувањето на пациентите. Во периодот од 2005-2010 година во Соединетите Американски Држави, беше спроведена мултицентрична студија од типот на проспективна,

  Read more
  • 18/08/2023
  Може ли една доза на HPV вакцината да биде доволна?

  Може ли една доза на HPV вакцината да биде доволна?

  Ракот на грлото на матката е четврти најчест тип на рак кај жените, кој во 2020 година усмртил околу 342.000 луѓе ширум светот. Нова студија покажува дека една доза од вакцината може да биде ефикасна како и вообичаените две или три дози, во запирањето на хуманиот папиломавирус (HPV), кој е одговорен за повеќето случаи на

  Read more
  • 11/08/2023
  Лесната достапностна брзата храна ја зголемува смртноста од карцином за 77%!

  Лесната достапностна брзата храна ја зголемува смртноста од карцином за 77%!

  Заедниците со лесна достапност на брза храна имаат 77% поголеми шанси за поголемо ниво на смртност од карциноми предизвикани од гојазноста!! Ова се главните наоди на еколошката студија од пресек на примерок кај повеќе од 3.000 локални заедници, спроведена во периодот од 2010-2020 година во САД, чии резултати неодамна беа објавени. Малигнитетите поврзани со гојазноста

  Read more
  • 04/08/2023
  Дали треба да им се даде приоритет на бета блокарите во секундарната превенција на миокардниот инфаркт?

  Дали треба да им се даде приоритет на бета блокарите во секундарната превенција на миокардниот инфаркт?

  Употребата на бета блокатори во секундарната превенција во првата година по миокардниот инфаркт (MI) не е поврзана со подобрените кардиоваскуларни исходи кај пациентите без срцева слабост (HF) или систолна дисфункција на левата комора (LVSD). Ова е главниот наод од студијата спроведена во Шведска, чија цел беше да се дефинира оптималната стратегија за секундарна превенција кај

  Read more
  • 28/07/2023
  Паузата на ендокрината терапија при обидите на забременување е безбедна

  Паузата на ендокрината терапија при обидите на забременување е безбедна

  Привремениот прекин на адјувантната ендокрина терапија кај жените со претходен карцином на дојката кои се обидуваат да забременат не е поврзан со зголемениот ризик од рецидив на малигната болест, ниту со појавата на контралатералниот тумор! Резултатите од студијата објавена во мај 2023 година на примерок од 516 жени, со просечна возраст од 37 години, кои

  Read more
  • 30/06/2023
  Дали знаете како да го препознаете VEXAS синдром?

  Дали знаете како да го препознаете VEXAS синдром?

  Ново воспалително заболување познато како VEXAS синдром (акроним од: вакуоли, Е1-убиквитин-активирачки ензим, Х-поврзано, автоинфламаторно, соматско) првпат беше опишано во 2020 година. Тој е поврзан со мутации на генот UBA1 (ензим за активирање на модификатор сличен на убиквитин 1) на Х-хромозомот. Овој ензим иницира процес кој идентификува погрешно преклопените протеини како цели за разградување. VEXAS синдромот

  Read more
  • 09/06/2023
  Псориjазата и псоријатичниот артритис покажуваат препознатливи микробиоми на кожата

  Псориjазата и псоријатичниот артритис покажуваат препознатливи микробиоми на кожата

  Претходните студии кај луѓето и животните сугерираат дека микробите играат улога во патогенезата на псоријазата (AHPs). Дали преминот од псоријазата (AHPs) во псоријатичен артритис (PSA) е предизвикан од микробни активатори? Водени од оваа претпоставка, американски истражувачи направиле истражување на 74 пациенти (23 пациенти со AHPS, 31 со PsA, 20 здрави личности без историја на PSA

  Read more
  • 02/06/2023
  Слична атрофија на мозокот при гојазност и алцхајмерова болест

  Слична атрофија на мозокот при гојазност и алцхајмерова болест

  Прекомерната тежина во зрелоста е поврзана со дијабетес, хипертензија, дислипидемии,но и со атрофија на мозокот и когнитивно опаѓање, односно со промени кои ја придружуваат Алцхајмеровата болест (AD). Познато е дека гојазноста претставува фактор на ризик за AD, но до денес не е спроведена ниту едно директна споредба на формите на атрофија на мозокот кај лица

  Read more
  • 18/05/2023
  Витамин D – дали оралното дополнување може да ја намали стапката насамоубиство?

  Витамин D – дали оралното дополнување може да ја намали стапката насамоубиство?

  Истражувањата покажуваат дека приближно третина од припадниците на војската на САД имаат серумски концентрации на главниот циркулирачки метаболит на витаминот D – калцидиол [25(OH)D], под 20 ng/mL. Недостатокот на витамин D е посебно чест кај мажите и кај луѓето со потемна кожа. Истовремено, кај активните војници и ветерани се забележани поголеми стапки на обиди за

  Read more