COVID-19 и менталното здравје на децата и адолесцентите што може да се заклучи?

Неодамна беа објавени резултатите од мета-анализата, која се занимаваше со проучување на утврдените разлики во состојбата на менталното здравје на децата и адолесцентите кои може да се поврзат со пандемијата на COVID-19. Мета-анализата вклучуваше податоци од 87 студии кои беа спроведени претходно (40.807 субјекти) и 53 студии кои беа спроведени за време на пандемијата COVID-19 (33.682 субјекти).

Најдени се релевантни докази за зголемување на симптомите на депресијата, особено кај жените, особено кај категориите на популацијата чии приходи може да се окарактеризираат како средни до високи. Симптомите на анксиозност се зголемија само малку за време на пандемијата.

Повеќе информации и референци можете да прочитате на следниот линк.

Најновите медицински информации на едно место – современи медицински практики, текстови од врвни експерти, новости од светот на медицината и уште многу изненадувања ве очекуваат во бесплатната верзија на Galenika Medical Journal на следниот линк.

Leave a reply