Вовед и историјат

Галеника а.д. Белград, од своето основање, се потпира на сопственото истражување и развој, што во текот на сите овие години беше гаранција за сигурност и квалитет на нејзините производи. Следејќи ги трендовите во науката, Галеника од 2007 година во Министерството за наука и технолошки развој на Република Србија е заведена во регистарот на иновативни дејности, како истражувачко-развоен центар. Со тоа доби можност да учествува во нацоналните  и меѓународните научно-истражувачки проекти.

Во текот на изминатите години, Институтот за истражување и развој на Галеника беше носител на задачи за истражувачка работа во освојување на технолошките процеси за фармацевтски производи, подобрување на постојните технолошки процедури, изработка, подобрување и примена на аналитички процедури, изготвување на предлози за стандарди, развој на нови препарати и други задачи од витална важност за целокупната дејност на Галеника.

Со што се занимава Институтот

Истражувањето и развојот во Галеника денес се центар на знаење и искуства со различни образовни профили на вработените од областа на фармација, технологија, хемија, физичка хемија. Тимовите истражувачи се фокусираат на својата работа првенствено на развојот на генерички лекови, а нашите лекови се карактеризираат со квалитет, безбедност и ефикасност. Развојот на нова лековите форма ја обединува работата на голем број професионалци од различни научни дисциплини, на една заедничка задача – благосостојбата и здравјето на пациентот. Со новите лекови го збогатуваме спектарот на препарати на Галеника и ја шириме терапевтската покриеност со нив. Со примена на најновите знаења од фармацевтската технологија, развиваме и произведуваме квалитетни лекови кои се засноваат на познатите фармацевтски супстанци, произведени во согласност со најновите барања на GMP стандардот.

Galenika R&D

КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ

Вработените во истражувањето и развој постојано стручно се усовршуваат од областа на фармацевтската технологија и индустриска фармација со редовно учество на научни и стручни собири во земјата и во странство.Oсновни цели на истражувањето и развојот се развивање на технологии за производство на различни фармацевтски форми и спроведување на сите испитувања и истражувања неопходни за добивање на одобрение за ставање на лековите во промет.Речиси комплетниот асортимен на Галеника е резултат на сопствениот развој на експерти во Истражувањето и развојот, а нашите производи се продаваат под сопствени заштитени имиња (brand name).

Награди и признанија

Огромната посветеност на експертите за истражување и развој кон научни истражувања резултираше со бројни награди, на домашни и странски изложби, што е јасен показател за знаење и експертиза, како и очигледен показател за добра деловна активност.

XXXV. Меѓународна изложба на пронајдоци, нови технологии и индустриски дизајн„Пронаоѓање Белград 2018“, 2018 година. Србија, златен медал со ликот на Никола Тесла Бранка Грујиќ, Небојша Цветковиќ, Маја Стојановиќ, Светлана Ибриќ за делото Маскирање на непријатниот вкус на хидрохлорид „Апи донепезил“ при формулирање на дистрибутивни таблети Меѓународна изложба на технички иновации, патенти и пронајдоци ` Арена ``, 2018 година Чешка, златен медал Бранка Грујиќ, Небојша Цветковиќ, Маја Стојановиќ, Светлана Ибриќ за делото Маскирање на непријатниот вкус на хидрохлорид „Апи донепезил“ при формулација на таблети што може да се дисперзираат

XIII меѓународна изложба на пронаоѓачи`XIII меѓународен салон за пронајдоци и нови технологии„ Ново време “,„ 2017 година, Севастопол, Руска Федерација, златен медал Бранка Грујиќ, Небојша Цветковиќ, Маја Стојановиќ, Светлана Ибриќ, за работата проценка на дисперзивни таблети во форма на ориз, маскиран со вкус на допепезил хидрохлорид, Меѓународна изложба на пронаоѓачи, „Меѓународен салон за пронајдоци и нови технологии“ Иновамак “, 2017“, Скопје, Македонија, златен медал Бранка Грујиќ, Небојша Цветковиќ, Маја Стојановиќ , Светлана Ибриќ, за делото Маскирање на непријатниот вкус на хидрохлорид Api Donepezil при формулација на таблети со дисперзивни димензии,

Меѓународен саем за техники и технички достигнувањаБелград и диплома за „АЕРОГАЛ® сируп, стабилна течна формулација на деслоратадин“. Автори: Јелена Пешиќ, Бојан Павловиќ, Бранкица Селаковиќ, Тамара Дениќ, Андријана Надовеза Салатиќ

ХХХIII меѓународна изложба на пронајдоци, нови технологии и индустриски дизајн„Инвенција-Белград 2013“ - Златен медал со ликот на Никола Тесла, Здружение на пронаоѓачи и иноватори на Република Србија за пронаоѓање: „Формулација и технологија на АЕРОГАЛ®“ СИРУП 0,5 mg / ml ``. Автори: Јелена Пешиќ, Бојан Павловиќ, Бранкица Селаковиќ, Александра Марковиќ, Тамара Дениќ, Андријана Надовеза, Александра Спасиќ, Дијаманда žелетовиќ, Валентина Враниќ, Ирена Хомчек

XXXII меѓународна изложба на пронајдоци, нови технологии и индустриски дизајн„Инвенција-Белград 2012“ - Златен медал со ликот на Никола Тесла, Здружение на пронаоѓачи и иноватори на Република Србија за пронаоѓање „Стабилна формулација на филмски таблети со деслоратадин“ од Грујиќ Б, Мариќ j, Хомчек И.