Рикардо Виан Маркес (Ricardo Vian Marques), генерален директор

Рикардо Виан Маркес (Ricardo Vian Marques) има долгогодишно искуство во фармацевтската индустрија. Во NC групата бил одговорен за различни области на развој на корпоративното работење, сè додека не го прифатил предизвикот да му се приклучи на тимот на Галеника во 2017 година.

Oд доаѓањето во Галеника до крајот на 2019 година. Г-дин Маркес (Marques) беше на позицијата извршен директор за оперативни работи, а од почетокот на 2020 година, именуван е за генерален директор на Галеника.

Извршни директори

Carlos Alberto De Carvalho Puglia

Извршен директор за продажба и маркетинг

Jelena Parojčić

извршен директор за човечки ресурси

Nenad Mijailović

извршен директор за финансии

Diego Cassimiro de Oliveira

извршен директор за финансиско управување и известување

Dragan Grbić

извршен директор за инжинеринг