Fabrika čvrstih farmaceutskih preparata

Tip proizvodnje

Tablete, film tablete, obložene tablete i capsule

Godišnji kapaciteti

77 proizvoda, 100.000.000 pakovanja

Proizvodni kapaciteti

– Tablete, film-tablete, obložene tablete i kapsule
– 4 linije za blister pakovanje sa različitim tipovima materijala
– Jedna linija za pakovanje u strip ambalaži
– Jedna polu automatska linija za pakovanje u staklene i plastične bočice

Standardi

– Nacionalni GMP sertifikat Ministarstva zdravlja Republike Srbije,

– EU GMP sertifikat Hrvatske Agencije za lekove i medicinske proizvode (HALMED)

– GMP sertifikat Državne službe Ukrajine za lekove i kontrolu narkotika

– GMP sertifikatMinistarstva industrije i trgovine Ruske Federacije

– Sertifikat u skladu sa ISO 9001:2015 i sertifikat u skladu sa HACCP sistemom za proizvodnju i prodaju dijetetskih sredstava

Fabrika Lekova

Tip proizvodnje

Sirupi, inhalacioni rastvori za raspršivanje, masti, kremovi, gelovi, supozitorije, vagitorije, hormonske tablet i film tablete, dijatetski preparati u kesicama

Godišnji kapacitet

– Tri pogona
– 25.000.000 pakovanja

Proizvodni kapaciteti

– Pogon ampula i solucija
– Pogon tečnih i polu čvrstih preparata
– Pogon tableta i sekundarnog pakovanja

Standardi

– Nacionalni GMP sertifikat Ministarstva zdravlja Republike Srbije

– Sertifikat u skladu sa ISO 9001:2015 i sertifikat u skladu sa HACCP sistemom za proizvodnju i prodaju dijetetskih sredstava