Kao kompanija sa dugom tradicijom poslovanja čiji je ključni cilj odgovorno poslovanje – kako u finansijskom, tako i u društvenom aspektu – dugi niz godina sprovodi adekvatne mere za unapređenje zaštite životne sredine i realizuje ciljeve koji su u saglasnosti sa strogim zahtevima standarda ISO 14001.

Galenika kontinuirano ulaže u smanjenje emisije CO2, povećanje energetske efikasnosti i unapređenje sistema upravljanja otpadom.

Politika zaštite životne sredine