AKTUELNE MEDICINSKE INFORMACIJE – „Medscape“ izveštaj

U godišnjem izveštaju Medscape-a, vodeće globalne internet platforme namenjene relevantnom informisanju i edukaciji zdravstvenih profesionalca, 22. januara 2021. objavljeni su rezultati istraživanja koje daje odgovore na sledeća pitanja:

– kako se lekari suočavaju sa iscrpljivanjem na poslu tokom pandemije COVID-19,

– koliko to utiče na njihovu sreću,

– u kojoj meri to utiče na odnose sa drugim ljudima,

– kakav je efekat na satisfakciju na poslu i brigu o pacijentima.

U istraživanju je učestvovalo više od 12.000 lekara iz 29 specijalističkih oblasti. Podaci su kolektirani od 30. avgusta do 5. novembra 2020. godine.

Iscrpljivanje lekara na poslu je na kritičnom nivou: sindrom izgaranja prijavljuje čak 42% lekara, dok ovaj procenat dostiže i 51% kod specijalista intenzivne nege, kao najugroženijih u uslovima aktuelne pandemije. Zabeleženo je da je sindrom izgaranja češće prijavljen kod ženske populacije u odnosu na mušku, uz dodatno isticanje ovog dispariteta tokom COVID-19. 

Od ukupnog broja učesnika u ovom istraživanju, više od 70% anketiranih lekara je prijavilo da izgaranje na poslu ima umeren ili ozbiljan uticaj na kvalitet njihovog života.

Nalaženje balansa između vremena provedenog na poslu i privatnog života predstavlja najveći izazov za lekare.

Sa Vama delimo dva infografika prevedena na srpski jezik. Rezultati kompletnog istraživanje su dostupni na: https://www.medscape.com/slideshow/2021-lifestyle-burnout-6013456
[pristupljeno 17.02.2021.]

Leave a reply