Close up of young woman holding petri dish while working on medical research in laboratory, copy space

Bezbednost i zdravlje na radu

Priroda poslovanja u farmaceutskoj industriji zahteva visok stepen zaštite zdravlja i bezbednosti na radu što predstavlja jedan od prioriteta i preduslova za uspešnost Kompanije.

GALENIKA AD BEOGRAD teži da prati, razvija i primenjuje savremene pristupe u stvaranju uslova za bezbedan rad. Pri tome posebnu pažnju pridaje stvaranju i razvoju kulture zdravog i bezbednog radnog okruženja, uključujući u ovaj proces sve zaposlene i razvijajući odgovornost svakog zaposlenog.

Zdravlje, očuvanje radne sposobnosti i bezbedni uslovi rada integrisani su u sve poslovne procese.

Radi ostvarivanja bezbednosti i zdravlja na radu utvrđujemo i sprovodimo preventivne aktivnosti. One se odnose na primenu tehničkih, ergonomskih, zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, organizacionih i drugih mera i sredstava za otklanjanje rizika od povreda zaposlenih.

Aktivnosti za preispitivanje i poboljšanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu sprovodimo u skladu sa smernicama relevantnih međunarodnih standarda, poštovanje zakonskih zahteva, preporuka evropskih i svetskih organizacija u vezi sa zdravljem i bezbednošću na radu, kao i standardom dobre proizvođačke prakse.

Preduzimanje preventivnih i kontrolnih mera za eliminisanje, odnosno smanjenje rizika od identifikovanih opasnosti i štetnosti koje mogu da dovedu do povreda na radu, profesionalnih bolesti i oboljenja u vezi sa radom.

Cropped portrait of young woman working in laboratory, preparing test samples in petri dish for microscope research, copy space

Kontinuirano organizujemo

 

Eksterne i interne obuke zaposlenih za obavljanje proizvodnih i ostalih procesa.

 

Specijalizovanu nabavku radne odeće kao i nabavku opreme za ličnu zaštitu zaposlenih.

 

Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći i redovne oftamološke preglede.

 

Periodični lekarski pregledi zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom.

 

Saradnju sa službom Medicine rada (zdravstveni pregledi, izrada Akta o proceni rizika).

 

Ispitivanje uslova radne sredine, pregled i ispitivanje opreme za rad i ličnu zaštitu.