AKTUELNE MEDICINSKE INFORMACIJE – Svetski dan borbe protiv pneumonije

U prethodnoj nedelji, 12. novembra, obeležen je Svetski dan borbe protiv pneumonije. Ovaj datum je prvi put ustanovljen 2009. godine u svrhu podizanja svesti o ozbiljnosti ovog oboljenja.

Zabrinjavajući su podaci koje apostrofira Svetska zdravstvena organizacija: Pneumonije izazvane virusima, bakterijama ili gljivicama, su vodeći uzrok mortaliteta kod dece mlađe od 5 godina, sa čak preko 800.000 letalnih ishoda godišnje. (1)

Prvi put ove godine, Svetski dan borbe protiv pneumonije je obeležen u jeku pandemije COVID-19. Poznato je da je stopa mortaliteta od COVID-19 nesrazmerno viša u adultnoj populaciji. Međutim, alarmantan je podatak iznet u publikaciji objavljenoj 30. sep. 2020. u online izdanju časopisa American Physiological Society, gde se navodi projekcija da bi samo u ovoj godini, na globalnom nivou, dodatno 2,3 miliona dece moglo letalno završiti usled ograničenog pristupa zdravstvenoj zaštiti, od čega 35% smrti može biti uzrokovano upalom pluća i sepsom prilikom rođenja. (2)

Globalno, skoro svako treće dete (31%) sa sumnjom na upalu pluća nije adekvatno zbrinuto, mnogo više je izloženo upali pluća zbog malog obuhvata vakcinacijom, visoke stope neuhranjenosti i zagađenja vazduha: 52% dece mlađe od 5 godina nije zaštićeno sa tri doze pneumokokne konjugovane vakcine (PCV), dok je čak 93% izloženo nebezbednim nivoima zagađenja vazduha. (2)

Izvor: (1) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia. (2) Greenslade L. World Pneumonia Day during a global pneumonia pandemic: 12 November 2020. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2020 Nov 1;319(5):L859-L860. Epub 2020 Sep 30.

Leave a reply