AKTUELNE MEDICINSKE INFORMACIJE – Svetski dan mentalnog zdravlja

Ovogodišnji Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar, obeležen je u vreme kada se naš svakodnevni život znatno promenio kao rezultat pandemije COVID-19. Svetska zdravstvena organizacija, s obzirom na stečena iskustva u vanrednim situacijama, iznosi očekivanja da će se potreba za fokusom na mentalno zdravlje i psihosocijalnom podrškom znatno povećati u narednim mesecima i godinama.

Rezultati istraživanja koji ukazuju da je očekivani životni vek kod pacijenata sa psihijatrijskim poremećajima kraći za čak 10 godina u odnosu na opštu populaciju, podstakli su zabrinutost da bi psihijatrijski komorbiditet mogao povećati mortalitet povezan sa COVID-19.

U časopisu JAMA objavljena je prva studija koja istražuje korelaciju stope mortaliteta kod hospitalizovanih pacijenata sa SARS-CoV-2 infekcijom i psihijatrijske dijagnoze.

Kohortna studija je sprovedena u 5 bolnica u SAD u periodu od 5. februara do 25. aprila, a praćenje je nastavljeno do 27.maja 2020. godine. 

Analizirano je ukupno 1.685 hospitalizovanih COVID-19 pacijenata, prosečne starosti 45,2 godine, od toga 52,6% su bili muškarci. U ispitivanoj grupi, 473 (28%) osoba je imalo psihijatrijsku dijagnozu pre hospitalizacije. Kod pacijenta sa psihijatrijskom dijagnozom zabelažena je veća stopa mortaliteta u odnosu na pacijente bez psihijatrijske dijagnoze (35,7% vs 14,7% tokom dve nedelje, 40.9% vs 22,2% tokom tri nedelje i 44,8 vs. 31,5% tokom četri nedelje).

Još uvek je nejasno zašto psihijatrijski poremećaji predisponiraju mortalitet povezan sa COVID-19. Kao jedan od razloga može se razmoriti verovatnoća da su psihijatrijski simptomi znak sistemskih patofizioloških procesa, poput inflamacije koja može pruzrokovati predispoziciju mortaliteta.

Izvor: Li L, Li F, Fortunati F, Krystal JH. Association of a Prior Psychiatric Diagnosis With Mortality Among Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection. JAMA Netw Open. 2020;3(9):e2023282.

Leave a reply