Da li efekat empagliflozina kod obolelih od srčane bolesti zavisi od vrednosti ejekcione frakcije leve komore?

Analiza razlika u efektu empagliflozina, pokazala je da ovaj lek utiče na sve parametre ishoda, bez obzira na vrednost ejekcione frakcije (EF), izuzev kada je ona 65% i više. Kod bolesnika čija je EF manja od 65%, koji su lečeni empagliflozinom, zabeležene su značajno niže stope prve i ukupne hospitalizacije zbog srčane slabosti, niže stope kardiovaskularne smrtnosti, kao i porast kvaliteta života bolesnika. U kontrolnoj grupi, kod bolesnika koji su pored standardne terapije za srčanu slabost primali placebo, incidencija kardiovaskularne smrti, kao i incidencija prvih i ukupnih hospitalizacije zbog srčane slabosti opadala je proporcionalno porastu EF. Nisu utvrđene razlike u efektu empagliflozina kod pacijenata sa EF 25% i većom, u odnosu na pol.

Referenca

Bober J, Packer N, Fippalos G. Ferreira JP, Zeller C. Schnee J. et al; Effect of empagliflozin in patients with heart failure across the spectrum of left ventricular ejection fraction. Eur Heart J. 2022 Feb 3;43(5):416-26.

Za više informacija posetite – link

Najnovije medicinske informacije dostupne na jednom mestu -savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz sveta medicine i još mnogo iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a koji možete preuzeti na linku.

Leave a reply