DA LI JE „OBIČNA PREHLADA“ NAŠ NAJVEĆI SAVEZNIK U BORBI PROTIV SARS-CoV-2?

Poznato je da se neki virusi nadmeću da bi bili oni koji uzrokuju infekciju.

Zanimljivo je da je većina siromašnih, gusto naseljenih zemalja, zabeležila manje smrtnih slučajeva na milion tokom COVID-19 pandemije, u poređenju sa većinom naprednih zapadnih država. Suprotno tome, tokom pandemije gripa 1918. godine, sa globalnom stopom smrtnosti koja se približavala 3%, manje razvijene zemlje zabeležile su signifikantno više stope letalnih ishoda u odnosu na razvijene. (1)

Iako brojni faktori mogu objasniti ovu anomaliju, uključujući razlike u godinama, komorbiditete, socijalno-ekonomski status i kapacitet za testiranje, ne treba zanemariti činjenicu da su pojedinci u ovim siromašnijim zemljama, koji često žive u prepunim višegeneracijskim porodičnim grupama, potencijalno imali veću i moguće trajnu izloženost ljudskim koronavirusima (HCoV) koji uzrokuju „običnu prehladu“. (1)

Otkrivanje T-ćelijskog odgovora na SARS-CoV-2 kod neinficiranih osoba ukazuje na unakrsnu reaktivnu imunološku memoriju iz prethodnog izlaganja humanim korona virusima (HCoV) koji uzrokuju prehladu. Ova saznanja povećavaju mogućnost da bi SARS-CoV-2 „imunitet“ unutar populacije mogao nastati brzinom koja bi bila brža u odnosi na ono što procenjuju serološke studije. (1)

Istraživanje publikovano 23. marta 2021. u renomiranom medicinskom časopisu Journal of Infectious Diseases & Therapy, sprovođeno od strane naučnika sa MRC-Univerziteta u Glazgovu – Centar za istraživanje virusa (CVR), pokazalo je da humani rinovirus (HRV, virus koji izaziva prehladu) pokreće urođeni imunološki odgovor koji izgleda da blokira replikaciju SARS-CoV-2 u ćelijama respiratornog trakta. Ova otkrića sugerišu da je odgovor interferona, koji je izazvala infekcija rinovirusom, mogao ometati replikaciju SARS-CoV-2 Ujedno, izgleda da HRV vrši indirektnu negativnu interakciju, sa dominantnim inhibitornim fenotipom protiv SARS-CoV-2. (2)

Buduće studije, sa ciljem rasvetljavanja molekularnih mehanizama virusne interferencije, mogle bi nam omogućiti da interakcije virus-virus koristimo u pozitivne svrhe kao strategiju kontrole ili terapijsku meru. Na primer, skrining gena izazvanih HRV-om sa aktivnošću anti-SARS-CoV-2 može predstavljati budući istraživački put za razvoj antivirusnih terapija protiv korona virusa. (2)

Nedavno su Vu i saradnici (Lancet Microbe 2020; 1:e254–62) pokazali da je odgovor IFN (interferon) pokrenut HRV-om takođe ometao replikaciju influenca virusa tip A (IAV). Neke kombinovane studije sugerišu da virusi koji stimulišu IFN odgovor u respiratornom epitelu mogu ometati SARS-CoV-2 i IAV. Ovi nalazi imaju važne implikacije, jer sugerišu da imunološki posredovani efekti izazvani blagim, prehladnim virusnim infekcijama, uključujući HRV, mogu pružiti određeni nivo zaštite od SARS-CoV-2, potencijalno umanjujući težinu COVID-19. S obzirom na visoku prenosivost i prevalenciju HRV-a, ovaj efekat bi mogao imati uticaja na opterećenje bolesti izazvanim SARS-CoV-2 na populacionoj skali, sa očekivanim heterogenostima u zavisnosti od prevalencije HRV-a među različitim starosnim grupama. (2)

Nameće se teza da iz perspektive domaćina, infekcije HRV-om, koje su obično povezane sa blagom bolešću, stimulišu antivirusni odgovor koji sprečava infekcije ozbiljnijim (i ponekad smrtonosnim) virusima, poput SARS-CoV-2 i IAV. (2)

  1. Manu N. Capoor et al. Is the “Common Cold” Our Greatest Ally in the Battle Against SARS-CoV-2? Front. Cell. Infect. Microbiol., 18 December 2020.
  1. Kieran Dee, Daniel M Goldfarb, Joanne Haney, Julien A R Amat, Vanessa Herder, Meredith Stewart, Agnieszka M Szemiel, Marc Baguelin, Pablo R Murcia, Human Rhinovirus Infection Blocks Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Replication Within the Respiratory Epithelium: Implications for COVID-19 Epidemiology, The Journal of Infectious Diseases, 2021;, jiab147.
Leave a reply