DUGOTRAJNOSTI IMUNITETA NA SARS-CoV-2

ZA KRAJ 2020. VAM DONOSIMO OHRABRUJUĆE REZULTATE NAUČNIH STUDIJA NA TEMU DUGOTRAJNOSTI IMUNITETA NA SARS-CoV-2

Portugalska studija publikovana 10. decembra 2020., u European Journal of Immunology (a), ispitivala je nivo At kod više od 300 bolničkih pacijenata i zdravstvenih radnika sa COVID-19, 2.500 univerzitetskog osoblja i 198 post-COVID-19 dobrovoljaca.

Rezultati istraživanja su sledeći:

1. Kod 90% SARS-CoV-2 pozitivnih ispitanika su identifikovana IgG At čak i u periodu od 40. do 199. dana od pozitivnog PCR-a.  

2. 75% ispitanika sa identifikovanim IgG At je imalo srednji do visok titar (> 300).

3. Viši nivoi IgG At su zabeleženi kod pacijenata sa težom kliničkom slikom.

4. Otkrivena je snažna korelacija između titra „anti-spike“ IgG At i zaštitnog imuniteta, što sugeriše da će većina osoba zaraženih SARS-CoV-2 virusom imati zaštitni imunitet tokom više meseci (procenjuje se duže od 6 meseci) nakon COVID-19.

5. Detektovan je snažan T ćelijski odgovor.

Zaključak druge studije sličnog cilja istraživanja, objavljene 23. decembra 2020. u The New England Journal of Medicine (b), koja je obuhvatila 12.541 zdravstvenih radnika, donosi uporedive rezultate:

Prisustvo IgG At nakon COVID-19 bilo je povezano sa značajno smanjenim rizikom od ponovne infekcije SARS-CoV-2 virusom u narednih 6 meseci.

———————————————

(a) Veldhoen M. et al.:  Seroprevalence of anti-SARS-CoV-2 antibodies in COVID-19 patients and healthy volunteers up to 6 months post disease onset. Eur J Immunol. 2020 Dec;50(12):2025-2040.

(b) Sheila F. et al.: Antibody Status and Incidence of SARS-CoV-2 Infection in Health Care Workers. New England Journal of Medicine. December 23, 2020.

Leave a reply