Epidemija majmunskih boginja u Evropi – karakteristike, razvoj, prognoza

Maja 2022. suočili smo se sa epidemijom bolesti majmunskih boginja u Evropi.
Posle 19 publikovanih opservacionih studija, studija slučaja i prikaza serije slučajeva urađen je i prvi sistematski pregled literature o epidemiji majmunskih boginja sa meta-analizom, nastao pretragom vodećih baza podataka. Preporučujemo vam da ga pročitate.

Rad donosi zbirnu analizu kliničkih karakteristika, hospitalizacije, komplikacija i smrti potvrđenih ili verovatnih slučajeva majmunskih boginja.
Najzastupljenije manifestacije kod 1.958 pacijenata iz 12 analiziranih radova, su osip (93%, 95% CI 80-100%), groznica (72%, 95% CI 30-99%), pruritus (65%, 95% CI 47-81%) i limfadenopatija (62%, 47-76%). Hospitalizovano je 35% inficiranih (95% CI 15-59%). Oko 4% (95% CI 1-9%) hospitalizovanih imalo je fatalne ishode.

Ova zoonoza se širi globalno; zemlje moraju hitno da pripreme ljudske resurse, infrastrukturu i objekte za lečenje pacijenata u skladu sa novim smernicama i najpouzdanijim kliničkim informacijama.

Reference:

Benites-Zapata VA, Ulloque-Badaracco JR, Alarcon-Braga EA, Hernandez-Bustamante EA, Mosquera-Rojas MD, Bonilla-Aldana DK, et al. Clinical features, hospitalisation and deaths associated with monkeypox: a systematic review and meta-analysis. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2022 Aug 10;21(1):36.

Više informacija možete pročitati na linku.

Najnovije medicinske informacije dostupne na jednom mestu – savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz sveta medicine i još mnogo iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a koji možete preuzeti na linku.

Leave a reply