Galenika dobitnik nagrade ,,Eskulap’’ za promociju unapređenja kvaliteta farmaceutskih proizvoda

Beograd, 4. april 2023. godine – U okviru Četvrtog kongresa zdravstvenih radnika u privatnom sektoru, Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije je kompaniji Galenika dodelila nagradu Eskulap za 2023. godinu u kategoriji ,,Promocija unapređenja kvaliteta u privatnom zdravstvenom sektoru’’ za promociju unapređenja kvaliteta farmaceutskih proizvoda. Nagradu je na svečanom otvaranju kongresa 31. marta 2023. godine, ispred Galenike primio Nemanja Vasović, menadžer prodaje za beogradski distrikt.

Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije (www.privatnapraksa.org)  od 2019. godine dodeljuje nagradu Eskulap najistaknutijim institucijama, organizacijama, ustanovama i udruženjima koji su svojim delovanjem, inicijativama, angažovanjem i doslednošću doprineli ugledu i afirmaciji privatnog zdravstvenog sektora u Srbiji, unapređenju zdravlja građana Srbije i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srbije.

Asocijacija je osnovana 2014. godine sa dugoročnom vizijom da privatni zdravstveni sektor bude integralni, funkcionalni deo sistema zdravstvene zaštite u Srbiji u najboljem interesu pacijenata, a trenutno okuplja najveći broj privatnih praksi i zdravstvenih ustanova iz redova bolnica, poliklinika, privatnih praksi, apoteka i laboratorija, sa teritorije cele Srbije. Članstvo Asocijacije broji preko 800 zdravstvenih ustanova i privatnih praksi.

Leave a reply