GALENIKA ZAPOČINJE NOVI INVESTICIONI CIKLUS SA FOKUSOM NA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Beograd, 27. oktobar 2021. godine – Kompanija Galenika, koja je deo brazilske NC Grupe, započinje novi investicioni ciklus u Srbiji. U planu je investiranje u izgradnju tehnološki najsavremenijeg magacina sirovina i ambalaže, kao i modernizacija kotlarnice za proizvodnju toplotne energije. Vrednost ovih investicija iznosi 6,2 miliona evra, sa očekivanom realizacijom do početka 2023. godine.

Novi magacin, čija je namena skladištenje sirovina i ambalaže – materijala za pakovanje i gotovog proizvoda,  biće u skladu sa najnovijim tehnologijama i GMP standardima, uz povećanu energetsku efikasnost i proširenje kapaciteta na 17.000 paletnih mesta i unapređenih operacija za distribuciju proizvoda. U cilju unapređenja efikasnosti operacija, novi magacin će pratiti najsavremenija oprema i digitalni sistem za poslovno upravljanje – SAP, kao i sistem za upravljanje skladištem – SAP WMS (warehouse management system). 

Kotlarnica je namenjena za proizvodnju toplotne energije za potrebe kompanije Galenika i naselja Nova Galenika. Cilj modernizacije kotlarnice je nastavak harmonizacije sa najstrožim standardima emisije CO2, uključujući smanjenje potrošnje energenata za 25 odsto, povećanje efikasnosti proizvodnje toplotne energije, kao i dostizanje najsavremenijih standarda bezbednosti i zaštite zaposlenih u kotlarnici. Modernizovana kotlarnica će biti potpuno automatizovana, kroz implementaciju sistema koji omogućava vođenje i kontrolu svih procesa u realnom vremenu.

„Nakon investicija u iznosu od 12 miliona evra u prethodne 3 godine sa fokusom na digitalizaciju poslovnih procesa i širenje portfolija proizvoda, započeli smo nov ciklus u skladu sa trajnim opredeljenjem kompanije da ulaže u unapređenje energetske efikasnosti i smanjenje uticaja na životnu sredinu. Kontinuirano radimo na povećanju energetske efikasnosti postojećih objekata. Prilikom projektovanja novih objekata fokusirani smo na primenu obnovljivih energetskih izvora i neutralan uticaj na životnu sredinu. Galenika je privatizacijom postala deo brazilske NC Grupe i predstavlja veoma važnu investiciju u Evropi, kompaniju sa velikim potencijalom. Primena globalne korporativne politike grupe, unapređenje energetske efikasnosti i investicije u najsavremeniju tehnologiju doprinose stalnom razvoju i daljem jačanju pozicije kompanije Galenika u Srbiji i u regionu.“ – izjavio je Rikardo Vian Markes, generalni direktor kompanije Galenika.

Kompanija Galenika je deo brazilske NC Grupe (www.gruponc.net.br), koja je lider na farmaceutskom tržištu Brazila i cele Latinske Amerike, jedan od 140 najvećih poslovnih konglomerata u Brazilu, broji 9.000 direktno zaposlenih, uz ostvareni promet od 1.1 milijarde američkih dolara u 2020. godini. Jedna od ključnih politika Grupe jeste najviši nivo posvećenosti zdravlju, zaštiti na radu i zaštiti životne sredine.

Leave a reply