IDENTIFIKOVANA IgG ANTITELA KOD NOVOROĐENČETA, NAKON VAKCINACIJE MAJKE OD SARS-CoV-2

Pandemija COVID-19 dovela je do snažne potrebe za istraživanjem u vezi sa sigurnošću i efikasnošću primene mRNA vakcine protiv SARS-CoV-2 kod trudnica i majki u laktaciji, kao i kod njihovog potomstva.

U naučnom radu, publikovanom krajem marta 2021., dat je prikaz slučaja trudnice, zdravstvene radnice, vakcinisane mRNK vakcinom protiv SARS-CoV-2 u gestacionom periodu 36 nedelja i 3 dana. Normalan, neindukovan, vaginalni porođaj se dogodio tri nedelje nakon prve primljene doze vakcine. Rođena je zdrava ženska beba sa dobrim ocenama po rođenju. 

Uzorkovana je krv iz pupčane vrpce u cilju sprovođenja direktnog antiglobulinskog testa, tj. detektovanja antitela na SARS-CoV-2. Majka, koja je posle porođaja dojila, primila je i drugu dozu vakcine u post-partalnom periodu, 28. dana, prema protokolu vakcinacije.

U krvi iz pupčane vrpce, detektovana su IgG antitela protiv SARS-CoV-2.

Autori su utvrdili da se IgG antitela na SARS-CoV-2 mogu otkriti u uzorku krvi pupčane vrpce novorođenčeta nakon samo jedne doze vakcine koju je primila majka. Takođe, zaključeno je da se vakcinacijom majke smanjuje rizik da novorođenče oboli od COVID-19. 

Neophodna su dodatna istraživanja koja će utvrditi koji titar virusnih neutrališućih antitela kod novorođenčadi (čije su majke vakcinisane protiv SARS-CoV-2 pre porođaja) dovodi do dugotrajnije zaštite od COVID-19.

 Izvor: Paul G, Chad R. Newborn antibodies to SARS-CoV-2 detected in cord blood after maternal vaccination – a case report. BMC Pediatr. 2021 Mar 22;21(1):138.

Leave a reply