Mentalno zdravlje zdravstvenih radnika

Istraživanje Katarske fondacije Svetski inovacioni samit za zdravlje (WISH), realizovano u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO), čiji su rezultati objavljeni počletkom oktobra 2022. godine, ukazuje na zabrinjavajuće posledice pandemije COVID-19 na mentalno zdravlje zdravstvenih radnika. 

Tokom pandemije, 23-46% zdravstvenih radnika prijavilo je simptom anksioznosti, a 20-37% iskusilo je simptome depresije. Tokom pandemije, kod 41-52% zdravstvenih radnika zabeleženi su simptomi sindroma izgaranja. Većem riziku od psiholoških problema bile su izložene žene, mladi Ijudi i roditeli izdržavane dece. 

SZO je nedavno objavila preporuke o mentalnom zdravlju na poslu (WHO guidelines on mental health at work. Geneva: WOrld Health Organization, 2022). 

Koje promene na organizacionom nivou i u pogledu uslova rada mogu pomoći unapređenju mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika? 

Koliko su efikasne i kako se primenjuju? 

Više informacija i reference možete pročitati na linku.

Najnovije medicinske informacije dostupne na jednom mestu – savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz sveta medicine i još mnogo iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a koji možete preuzeti na linku.

Leave a reply