Može li se predvideti razvoj multisistemskog inflamatrnog odgovora kod dece inficirane SARS-COV-2 virusom?

Infekcija SARS-CoV-2 može dovesti do multisistemskog inflamatornog sindroma kod dece (MIS-C). MIS-C manifestuje sa kao imunološka disregulacila nakon infekcije SARS-CoV-2. Sindrom nema patognomonične karakteristike. Zajednički dijagnostički kriterijumi (RCPCH, CDC, WHO) su temperatura, dokazi sistemske upale i zahvaćenost najmanje jednog organa. Postoji generalni utisak da se težina MIS-C povećava tokom pandemijskih talasa.

Koje početne kliničke ili laboratorijske karakteristike predviđaju razvoj teške bolesti u MIS-C? Kakve se promene u ukupnoj težini bolesti i zahvaćenosti srca mogu očekivati tokom vremena?

Istraživanje koje pokušava da nađe odgovore na ova pitanja izloženo je u sledećem radu koji preporučujemo da pročitate. Rezultati istraživanja ukazuju na starost i viši nivo feritina kao činioce povezane sa težim MIS-C. lako so primećuje da je stepen ozbiljnosti MiS-C sve veći s protekom pandemije, još uvek je nejasno da ll nove varijante SARS-CoV-2 predstavljaju faktore većeg rizika za nastanak teškog MIS-C.

Referenca:

Merckx J, Cooke S, El Tal T, Bitnun A, Morris SK, Yeh EA, et al; Pediatric Investigators Collaborative Network on infections in Canada (PICNIC). Predictors of severe illness in children

with multisystem inflammatory syndrome after SARS-CoV-2 infection: a multicentre cohort study. CMAJ. 2022 Apr 11; 

194(14): E513-E523

Više informacija možete pročitati na linku.

Najnovije medicinske informacije dostupne na jednom mestu -savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz sveta medicine i još mnogo iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a koji možete preuzeti na linku.

Leave a reply