Pauziranje endokrine terapije radi pokušaja trudnoće je bezbedno

Privremeni prekid adjuvantne endokrine terapije kod žena sa prethodnim rakom dojke koje pokušavaju da zatrudne nije skopčan s povećanim rizikom od recidiva maligne bolesti, niti pojavom kontralateralnog tumora!


Rezultati istraživanja objavljenog maja 2023. na uzorku od 516 žena, prosečne starosti 37 godina, koje su praćene, prosečno 41 mesec posle prekida terapije, pružaju do sada najjači dokaz o kratkoročnoj sigurnosti ovog izbora. Trogodišnja incidencija karcinoma dojke u grupi žena koje su prekinule terapiju bila je 8,9% (95% CI 6,3-11,6), prema 9,2% (95% CI 7,6-10,8) u kontrolnoj grupi.

Više informacija i reference možete pročitati na linku.

Najnovije medicinske informacije dostupne na jednom mestu – savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz sveta medicine i još mnogo iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a koji možete preuzeti na linku.

Leave a reply