POVEZANOST DEPRESIJE SA OPADANJEM BUBREŽNE FUNKCIJE

Hronična bolest bubrega je vodeći faktor rizika širom sveta za kardiovaskularne bolesti, renalnu insuficijenciju i smrtnost.

Depresija je čest mentalni poremećaj kod osoba srednje starosne dobi i starijih, sa visokom prevalencom kod pacijenata sa hroničnom bubrežnom bolesti (HBB).

U časopisu Clinical Journal of the American Society of Nephrology (CJASN), objavljena je longitudinalna studija- CHARLS, koja je imala za cilj da proceni potencijalnu vezu između simptoma depresije i brzog opadanja bubrežne funkcije u opštoj populaciji sa normalnom bubrežnom funkcijom.

Praćeni su serumski kreatinin i cistatin C (marker za procenu brzine glomerularne filtracije).

Studija je obuhvatila 4,763 pacijenta kojima je merena bubrežna funkcija i vršena procena osnovnih simptoma depresije.

Rezultati studije su pokazali da osobe sa „visokim skorom depresije“ imaju 39% veći rizik od brzog opadanja bubrežne funkcije.

Primarni ishod ove studije bila je procena brzog opadanja bubrežne funkcije, definisana kao godišnji pad eGFRcr-cys 5 ml/min po 1,73 m² ili više .

Sekundarni ishod bila je procena progresije ka HBB, definisana kao godišnji pad eGFRcr-cys od ≥5 ml/min po 1,73 m²  do <60 ml/min po 1,73 m² pri poslednjem merenju.

Prosečna starost pacijenata u studiji je bila 59 godina, a 2,161 ispitanika su bili muškarci.

U toku studije koja je trajala 4 godine, ustanovljeno je sledeće:

– 260 ispitanika (6%) razvilo je brzo opadanje bubrežne funkcije (A),

– 83 ispitanika (2%) razvilo je progresiju ka HBB (B).

Autori su ukazali na rezultate prethodnih istraživanja  u kojima su pacijenti sa velikom depresijom imali više nivoe cirkulišućih inflamatornih proteina,citokina. Citokini mogu da indukuju autoimune procese koji dovode do endotelne disfunkcije, što može uzrokovati bubrežnu fibrozu i nastanak bubrežnog oboljenja.

Ova otkrića sugerišu potrebu za skriningom stanja mentalnog zdravlja i koracima koje treba preduzeti kako bi se smanjio rizik od razvoja HBB.

Izvor: Zhang Z, He P, Liu M, et al. Association of Depressive Symptoms with Rapid Kidney Function Decline in Adults with Normal Kidney Function. Clinical Journal of the American Society of Nephrology : CJASN. 2021 May.

Leave a reply