RAZLIKA IZMEĐU SEROLOŠKOG TESTA NA IgG At I NOVOG TESTA IgG At NA SPAJK („SPIKE”) PROTEIN

U svetlu aktuelne epidemiološke situacije i mera aktivne imunizacije koje se sprovode, neophodno je razumeti da postoje jasne razlike između testova koji se koriste za detekciju At na SARS-CoV-2. Te razlike, ukoliko ih ne razumemo i ne tumačimo na adekvatan način, mogu dovesti u zabludu kako pacijenta, tako i zdravstvenog radnika.

Utvrđeno je da organizam u sklopu odbrane protiv infekcije SARS-CoV-2 virusa stvara IgG antitela na različite proteine virusa: 

– najčešće na spajk protein (S protein),

– nukleokapsid (N),

– u određenoj meri i na omotač (E – envelope) 

– i membranu virusa (M). 

Titri antitela mogu biti dobri biomarkeri efikasne zaštite i uspešnog humoralnog imunog odgovora nakon izlaganja SARS-CoV-2.

RAZLIKA IZMEĐU SEROLOŠKOG TESTA NA IgG ANTITELA I NOVOG  IgG TESTA NA SPAJK PROTEIN JE U TIPU ANTITELA.

SEROLOŠKI TEST NA IgG ANTITELA meri antitela na nukleokapsid virusa, koja najbrže nastaju, ali najbrže i nestaju iz cirkulacije.

NOVI TEST SARS-CoV-2 IgG ANTITELA NA SPAJK PROTEIN ( „spike“ protein) je test koji detektuje antitela IgG klase na receptor vezujući domen („RBD- receptor biniding domain“) S1 subjedinice, uključujući i antitela kojima se neutrališe virus (neutrališuća antitela). 

Nakon primene vakcina formulisanih tako da stimulišu sintezu IgG antitela usmerenih na S protein (npr. Pfizer-Biontech, Sputnjik V, Moderna, AstraZeneca), organizam stvara samo ovu vrstu antitela i njihova efikasnost se može proveriti  isključivo određivanjem IgG At na S protein. U slučaju testiranja antitela na druge proteine SARS-CoV-2 virusa, test će kod vakcinisanih biti negativan (npr. test koji detektuje IgG antitela usmerena protiv nukleokapsida). (1,2)

Sa druge strane, IgG antitela na S protein mogu (ali ne moraju) se razviti nakon aplikacije vakcina sa inaktivisanim virusom (npr. Sinopharm i Sinovac). Kod ovih vakcina treba razmisliti i o upotrebi testova detekcije At na nukleokapsid (1,3).

Odsustvo nivoa detektovanih antitela ne znači nužno da će većina oporavljenih pacijenata postati potpuno podložna COVID-19. Imunitet takođe zavisi od imunološog odgovora posredovanih T-ćelijama koji može trajati mnogo duže. (2)

Lista referenci:

(1) Joachim Mariën et al. Evaluating SARS-CoV-2 spike and nucleocapsid proteins as targets for antibody detection in severe and mild COVID-19 cases using a Luminex bead-based assay. J Virol Methods. 2021 Feb;288:114025

(2) Kyriakidis, N.C., López-Cortés, A., González, E.V. et al. SARS-CoV-2 vaccines strategies: a comprehensive review of phase 3 candidates. npj Vaccines 6, 28 (2021).

(3) Burbelo PD et al. Sensitivity in Detection of Antibodies to Nucleocapsid and Spike Proteins of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 in Patients With Coronavirus Disease 2019. J Infect Dis. 2020 Jun 29;222(2):206-213

Leave a reply