SARS-CoV-2 DELTA VARIJANTA: ŠTA NAS OČEKUJE U AVGUSTU 2021.?

U toku protekle nedelje broj COVID-19 slučajeva je porastao za 10% na globalnom nivou, podstaknut povećanim brojem putovanja, okupljanja i ublažavanjem socijalnih ograničenja. (1)

Delta varijanta (B.1.617.2) SARS-CoV-2 virusa vrlo brzo sustiže Alfa varijantu (B.1.1.7), što uzrokuje rast broja hospitalizovanih slučajeva. (1)

Na osnovu trenutnih dokaza, zabrinjavajuća varijanta SARS-CoV-2 Delta je 40-60% prenosivija od alfa. Predviđa se da će 70% novih infekcija SARS-CoV-2 biti posledica ove varijante u EU/EEA do početka avgusta, a čak 90% do kraja avgusta. Vrlo je verovatno da će Delta varijanta intenzivno cirkulisati tokom leta, posebno među mlađim osobama koje nisu ciljane za vakcinaciju. Nažalost, preliminarni podaci pokazuju da takođe može zaraziti osobe koje su primile samo jednu dozu trenutno dostupnih vakcina. (2)

Kako proces vakcinacije teče sporije, tako će se pojavljivati više varijanti. Trenutna situacija je takva da je prosečna pokrivenost vakcinom u regionu SZO Evropa svega 24%, dok 50% starijih i 40% zdravstvenih radnika još uvek nije zaštićeno, što je daleko od 80% preporučenog obuhvata odrasle populacije. (1)

Preporuke Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), na koji način odgovoriti na rastući broj COVID-19 slučajeva izazvanih varijantom SARS-CoV-2 Delta (2):

  • Potpuna vakcinacija svih grupa sa povećanim rizikom od teškog COVID-19 se treba postići što je ranije moguće.
  • Da bi se postigla maksimalna zaštita u najkraćem mogućem roku, preporučuje se da osobe sa najvećim rizikom od teških ishoda za SARS-CoV-2 dobiju drugu dozu vakcine u najkraćem mogućem intervalu nakon primene prve doze.
  • Nefarmaceutske strategije (NPIs) treba održavati na nivou dovoljnom da se zadrži prenos Delta varinate u zajednici, sve dok veći deo stanovništva ne bude potpuno vakcinisan. NPIs su mere javnog zdravlja kojima je cilj sprečiti i / ili kontrolisati prenos SARS-CoV-2 u zajednici. Ove mere se inače sprovode kod epidemija (npr. pojačana higijena, dezinfekcija, distanca, zaštitne maske itd.).
  • Stalan monitoring, uključujući dovoljan broj reprezentativnih uzorka na nedeljnom nivou, ali i ciljanih uzorka iz posebnih delova populacije. 

Reference:

  1. Statement – COVID-19: The stakes are still high. Statement by Dr Hans Henri P. Kluge, WHO Regional Director for Europe. 1 July, 2021.
  2. European Centre for Disease Prevention and Control. Implications for the EU/EEA on the spread of the SARSCoV-2 Delta (B.1.617.2) variant of concern – 23 June 2021. ECDC: Stockholm; 2021.
Leave a reply