Šta određuje kardiovaskularni rizik kod žena u postmenopauzi?

Modeli predikcije kardiovaskularnog rizika razvijeni za opštu populaciju, nisu uvek adekvatni za primenu u svim populacionim podgrupama.

Retrospektivna kohortna studija sprovedena u Španiji, na poduzorku 5.956 žena starosti 50 i više godina (66,4 ± 11,4) pokušala je da odgovori na pitanje šta su prediktori kardiovaskularnog rizika kod žena u postmenopauzalnom periodu.

Kardiovaskularni mortalitet žena u postmenopauzi povezan je sa konzumiranjem povrća u ishrani (manje od 1 puta nedeljno, HR 1,758), pušačkim navikama (HR 1,816), dužim spavanjem (≥ 9h/dan, HR 1,809)  i sedentarnim aktivnostima (na koje se troši veći deo dana) (HR 2,757). 

Prediktivni model (HR 0,8407; 95% CI 0,8025-0,8789) bio je osnov za razvoj šestogodišnje skale rizika sa visokim kapacitetom za predikciju smrtnosti u ovoj grupi.

Više informacija i referenci možete pročitati na linku.

Najnovije medicinske informacije dostupne na jednom mestu – savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz sveta medicine i još mnogo iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a koji možete preuzeti na linku.

Leave a reply