Suplementacija vitaminom D u trudnoći i rizik za atopijski ekcem kod dece

Većina opservacionih studija koje su ispitivale odnos između prenatalnog unosa vitamina D kod majke i rizika za atopijski ekcem kod dece, dovela je u sumnju smisao prenatalne suplementacije vitaminom D.

Rezultati dvostruko slepe, randomizovane placebo kontrolisane studije o osteoporozi, čije rezultate donosi rad koji preporučujemo, ukazuje da deca čije su majke primale holekalciferol 1000 IU dnevno tokom trudnoće imaju niži odnos šansi za atopijski ekcem u prvih 12 meseci života (OR 0,55; CI 95% 0,32-0,97, p=0,04), posle čega ovaj efekat slabi.

Stratifikacija rizika pokazala je da smanjeni rizik od infantilnog ekcema u interventnoj grupi korelira sa dojenjem od mesec dana ili duže.

Reference:

El-Heis S, D’Angelo S, Curtis EM, Healy E, Moon RJ, Crozier SR, Inskip H, Cooper C, Harvey NC, Godfrey KM; MAVIDOS Trial Group. Maternal antenatal vitamin D supplementation and offspring risk of atopic eczema in the first 4 years of life: evidence from a randomized controlled trial. Br J Dermatol. 2022 Jun 28.

Više informacija možete pročitati na linku.

Najnovije medicinske informacije dostupne na jednom mestu – savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz sveta medicine i još mnogo iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a koji možete preuzeti na linku.

Leave a reply