SVETSKI DAN DAVALACA KRVI

Svetski dan davalaca krvi održava se svake godine 14. juna. Cilj je podizanje globalne svesti o potrebi da se obezbede dovoljne količine krvi i krvnih produkata za transfuziju i ključnog doprinosa dobrovoljnih, davalaca krvi.

Tokom čitave pandemije COVID-19, uprkos ograničenom kretanju i drugim izazovima, davaoci krvi u mnogim zemljama nastavili su da doniraju krv i plazmu pacijentima kojima je potrebna transfuzija. Ovaj izvanredni napor tokom vremena bez presedana naglašava ključnu ulogu dobro organizovanih, posvećenih, dobrovoljnih, davalaca krvi u obezbeđivanju sigurnog i dovoljnog snabdevanja krvlju tokom normalnih i vanrednih situacija.

Fokus ovogodišnje kampanje Svetske zdravstvene organizacije (SZO)

Za 2021. godine slogan Svetskog dana davaoca krvi biće „Give blood and keep the world beating“. Poruka naglašava suštinski doprinos davalaca krvi koji održavaju puls celom svetu spašavanjem života i poboljšanjem zdravlja drugih. Cilj kampanje je globalno podizanje svesti o značaju redovnog, dobrovoljnog davanju krvi i unapređenju zdravlja.

Učešće i podrška svakaog pojedinca pomoći će da se obezbedi veći značaj Svetskog dana davalaca krvi 2021. godine, podižući svest da je davanje krvi spasonosan čin solidarnosti i da je obezbeđivanje krvi i krvnih produkata ključni element svakog zdravstvenog sistema.

Radimo zajedno za Svetski dan davalaca krvi.

Specifični ciljevi ovogodišnje kampanje su:

•   zahvaliti se davaocima krvi u svetu i stvoriti širu svest javnosti o potrebi redovnog, dobrovoljnog davanja krvi;

•   promovisati vrednosti darivanja krvi u zajednici, jačanju solidarnosti i socijalne kohezije;

•   ohrabriti mlade da prihvate humanitarni poziv za davanje krvi i podstaknuti druge da učine isto;

•   dati na značaju potencijalu mladih kao partneru u promociji zdravlja.

Italija je domaćin Svetskog dana davaoca krvi 2021. putem svog Nacionalnog centra za krv. Globalni događaj se održava u Rimu 14. juna 2021.

Poseban fokus ovogodišnje kampanje biće uloga mladih u obezbeđivanju snabdevanja krvlju. U mnogim zemljama mladi su bili predvodnoci u aktivnostima i inicijativama usmerenim na obezbeđivanju krvi, dobrovoljnim davanjem.

Mladi čine značajan deo društva i uglavnom su puni entuzijazma i kreativnosti.

Izvor: World Health Organization (WHO): Announcing World Blood Donor Day 2021, 14 June 2021, https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/06/14/default-calendar/world-blood-donor-day-2021

Leave a reply