WHO i CDC: NOVA KLASIFIKACIJA GENETSKIH MUTACIJA SOJEVA COVID-19

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i Svetska zdravstvena organizacija (WHO) uspostavili su nove kriterijume za klasifikaciju genetski-mutiranih sojeva SARS-CoV-2 (u daljem tekstu varijanti).

Karakteristike novih oznaka u klasifikaciji su:

VARIJANTA OD INTERESA: ograničena prevalenca i širenje (unutar jednog ili više klastera), izgleda da vodi u porast broja novih slučajeva, potencijalno je zaraznija ili može da zaobiđe imunitet nastao infekcijom ilivakcinacijom, terapija i testovi možda neće dati adekvatne rezultate na ovu mutaciju. Trenutno postoje identifikovane 3 „varjante od interesa“.

VARIJANTA ZA ZABRINUTOST: dokazano je kroz naučna istraživanja da ova mutacija ne odgovora na jednu ili više klasa terapije, da ometa standardne oblike testiranja na bolest, da u visokom procentu zaobilazi imunitet nastao infekcijom ili vakcinacijom, lakše se prenosi i značajnije dovodi do teških formi bolesti. Trenutno postoje identifikovanih 5 „varjanti za zabrinutost“.

VARIJANTA VELIKIH POSLEDICA: izaziva teške forme bolesti i veći broj hospitalizacija, dovodi do neuspeha dijagnostičkih mera, redukuje efektivnost zaštitnih mera koje se sprovode, dokazano umanjuje efikasnost vakcinacije i primenjivanih terapija (antivirusni lekovi, monoklonska antitela). Trenutno ne postoje varijante SARS-CoV-2 koje se podižu do nivoa “velikih posledica“.

Izvor: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), World Health Organiazation (WHO).

 

Leave a reply