Žene sa sindromom policističnih jajnika imaju povećan rizik za COVID-19

U naučnoj medicinskoj studiji objavljenoj maja 2021. u The European Journal Of Endocrinology, naučnici su analizirali da li je metabolički rizik kod pacijentkinja sa sindromom policističnih jajnika (PCOS) povezan sa povećanim rizikom od infekcije COVID-19.Kohortna studija sprovedena u prvom talasu epidemije u Velikoj Britaniji, od 31. januara do 22. juna 2020. godine, obuhvatila je 21.292 pacijentkinje (prosečne starosti 39,3 godine) sa dijagnozom policističnih jajnika (PCO) /sindromom policističnih jajnika (PCOS).Rezultati studije sugerišu da su žene sa PCOS između 18 i 50 godine (n=17.525) imale 30% povećan rizik od sumnje/potvrde na COVID-19 u poređenju sa ženama bez PCOS.

Niži rizik od COVID-19 bio je kod žena starosti više od ili jednako 60 godina, u odnosu na starosnu dob 18 do 30 godina.   Ustanovljeno je da rizik od COVID-19 raste sa BMI (po 2% za svaku jedinicu BMI), kao i kod osoba koje su imale nedostatak vitamina D i kardiovaskularne bolesti.

Zaključak grupe autora je bio da su pacijentkinje sa PCOS u povećanom riziku oboljevanja od COVID-19.

Buduće studije trebalo bi da istraže potencijalno kritičnu ulogu androgena u prenošenju ovog rizika i detaljnije procene doprinos etničke pripadnosti kao i socijalno-ekonomsku deprivaciju.

Izvor: Anuradhaa Subramanian et al. Increased COVID-19 infections in women with polycystic ovary syndrome: a population-based study. Eur J Endocrinol. 2021 May;184(5):637-645.

Leave a reply