ZNAČAJ RANE ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE KOD COVID-19 PACIJENATA

Nedavno objavljen naučni rad u renomiranom stručnom časopisu, British Medical Journal, odnosi se na observacionu kohortnu studiju sprovedenu u SAD na 4.297 pacijenata sa laboratorijski potvrđenom infekcijom COVID-19. Cilj studije je bio procena povezanosti rane profilaktičke antikoagulantne terapije i smanjenja rizika od potencijalnog letalnog ishoda.

Šta već znamo na ovu temu?

Letalni ishodi među pacijentima obolelim od COVID-19 se delimično pripisuju  venskoj tromboemboliji i arterijskim trombozama. Antikoagulantni lekovi sprečavaju stvaranje tromboze, poseduju antivirusna i potencijalno antiinflamatorna svojstva, a mogli bi biti posebno efikasni kod pacijenata sa COVID-19.

Šta smo novo saznali?

Studija je pokazala da iniciranje profilaktičke antikoagulantne terapije kod COVID-19 pacijenata, u roku od 24 sata od prijema u bolnicu, doprinosi smanjenju relativnog i apsolutnog rizika od mortaliteta u periodu od 30 dana.

Pacijenti koji su primili profilaktičku antikoagulantnu terapiju (subkutano heparin ili enoksaparin) u roku od 24h, u poređenju sa onima koji nisu, imali su smanjenje relativnog rizika od mortaliteta za čak 34% i smanjenje apsolutnog rizika za 4,4%.

U “post-hoc” analizi bezbednosti, pokazano je da primanje profilaktičke antikoagulantne terapije nije bilo povezano sa povećanim rizikom od krvarenja koje bi zahtevalo transfuziju.

Ova saznanja iz realne kliničke prakse pružaju snažne dokaze u prilog smernicama za upotrebu profilaktičke antikoagulantne terapije kao početnog tretmana  COVID-19 pacijenata pri hospitalizaciji.

Izvor: Rentsch Christopher T, Beckman Joshua A, Tomlinson Laurie, Gellad Walid F, Alcorn Charles, Kidwai-Khan Farah et al. Early initiation of prophylactic anticoagulation for prevention of coronavirus disease 2019 mortality in patients admitted to hospital in the United States: cohort study BMJ 2021; 372 :n311

Leave a reply