Дали треба да им се даде приоритет на бета блокарите во секундарната превенција на миокардниот инфаркт?

Употребата на бета блокатори во секундарната превенција во првата година по миокардниот инфаркт (MI) не е поврзана со подобрените кардиоваскуларни исходи кај пациентите без срцева слабост (HF) или систолна дисфункција на левата комора (LVSD).

Ова е главниот наод од студијата спроведена во Шведска, чија цел беше да се дефинира оптималната стратегија за секундарна превенција кај МI. Во групата од 43.618 испитаници (средна возраст од 64 години, 25,5% жени) кои се регистрирани во националниот регистар помеѓу 2005 и 2016 година, беа анализирани разликите во примарниот исход (комбинирана смртност од сите причини, МI, непланирана реваскуларизација и хоспитализација поради НF) кај пациенти кои примаат бета блокатори (78,5%) и останатите (21,5%).

Ризикот од примарниот исход не се разликуваше според ББ третманот (HR 0,99; 95% С1 0,93-1,04), ниту пак се разликуваше во однос на прекинот на ББ или промената на терапијата за време на следењето.

Повеќе информации и референци можете да прочитате на следниот линк.

Најновите медицински информации на едно место – современи медицински практики, текстови од врвни експерти, новости од светот на медицината и уште многу изненадувања ве очекуваат во бесплатната верзија на Galenika Medical Journal на следниот линк.

Leave a reply