,,Galenika poslovna Akademija’’ za farmaceute u javnim apotekama u Srbiji i regionu

Beograd, 9. Maj 2022. – Galenikin projekat ,,Poslovne edukacije za farmaceute’’ koji je startovao početkom 2020. godine, u 2022. godini se pod sloganom ,,Apoteka kao poželjno radno mesto u budućnosti’’ transformisao u koncept ,,Galenika poslovne Akademije’’. Projekat Galenikine poslovne Akademije za 2022. godinu podrazumeva novi ciklus vebinara na 10 tema, tokom maja i juna 2022. Ciljna grupa učesnika su svi farmaceuti i tehničari  zaposleni u javnim apotekama u Srbiji i regionu. Za kolege iz regiona će biti omogućeno usaglašavanje sa zahtevima lokalnih komora.

Edukacije su kreirane spram globalnih i lokalnih regulativnih zahteva, kao i ciljeva razvoja farmaceuta u javnim apotekama. Cilj je razvoj kompetencija organizacije i upravljanja, kao i ličnih i profesionalnih kompetencija farmaceuta i farmaceutskih tehničara. Edukacije će biti akreditovane za obnovu licence farmaceuta i farmaceutskih tehničara kod Zdravstvenog saveta Srbije kao stručni sastanci ili će ih pratiti akreditovani online test koji će biti dostupan svim učesnicima vebinara. 

Akademija obuhvata vebinare sa sledećim temama:

05.05.2022. „Preduzeće kao poslovni sistem i razvoj ličnih sposobnosti“, prof. dr Lazar Dražeta
12.05.2022. „Zašto je komunikacija važna za farmaceute u apotekama?“, prof. dr Lazar Dražeta
19.05.2022. „Zašto je istraživanje farmaceutske prakse važno za farmaceute u apotekama?“, prof. dr Marina Odalović
26.05.2022. „Alati za rešavanje problema i poslovno odlučivanje u apotekama“, prof. dr Valentina Marinković
07.06.2022. „Zašto je upravljanje učinkom važno za farmaceute u apotekama?“, prof. dr Lazar Dražeta
09.06.2022. „Upravljanje projektima u apotekarskoj praksi“, prof. dr Valentina Marinković
16.06.2022. „Zašto je razvoj zaposlenih važan za poslovanje apoteka?“, prof. dr Lazar Dražeta
21.06.2022. „Regulativa u oglašavanju u apotekama“, prof. dr Dušica Krajnović
23.06.2022. „Marketing miks apoteke i upravljanje brendom“, prof. dr Valentina Marinković
30.06.2022. „Zašto su profesionalnost i etika važni za farmaceute u apotekama?“, prof. dr Dušica Krajnović

Pozivamo vas da budete učesnici Galenika poslovne akademije 2022. godine!

Leave a reply