Psorijaza i psorijazni artritis pokazuju prepoznatljive mikrobiome kože

Prethodne studije na ljudima i životinjama sugerišu da mikrobi igraju ulogu u patogenezi psorijaze (PSO). Da li je prelazak sa PsO na psorijatični artritis (PSA) vođen mikrobnim okidačima? Vođeni ovom premisom, američki istraživači uradili su istraživanje na uzorku od 74 ispitanika (23 pacijenta sa PsO, 31 sa PSA, 20 zdravih pojedinaca bez istorije PSA ili PSO-kontrola). Svi ispitanici bili su stariji od 18 godina, a više od 75% bili su belci. Sa kože gornjih i donjih ekstremiteta ispitanika uzeto je 148 uzoraka, koji su analizirani korišćenjem sekvenciranja 16S rRNA.

Raznovrsnost mikrobioma bila je značajno veća kod zdrave kože, u poređenju sa psorijatičnom kožom, sa ili bez lezija. Nivoi Cutibacterium i Kocuria bili su značajno viši u zdravoj nego u psorijatičnoj koži, dok je psorijatična koža pokazala više nivoe Staphilococcus. Nisu zabeležene značajne mikrobiomske razlike između uzoraka PSO i PSA sa i bez lezija. Mikrobiom PsO kože bez lezija sličniji je PsO koži sa lezijama nego zdravoj koži. Ovaj nalaz sugeriše razvoj mikrobne disbioze u psorijatičnoj koži nezavisno od prisustva lezija. Nivoi Corinebacterium u uzorcima PSA bez lezija značajno su povišeni, u poređenju sa uzorcima PsO bez lezija, što sugeriše moguću ulogu mikroba kao biomarkera za progresiju bolesti.

Više informacija i reference možete pročitati na linku.

Najnovije medicinske informacije dostupne na jednom mestu – savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz sveta medicine i još mnogo iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a koji možete preuzeti na linku.

Leave a reply